Sverrir Hermannsson: þingskjöl

1. flutningsmaður

127. þing, 2001–2002

 1. 496 breytingartillaga, fjárlög 2002

126. þing, 2000–2001

 1. 483 breytingartillaga, fjárlög 2001
 2. 486 rökstudd dagskrá, fjárlög 2001

125. þing, 1999–2000

 1. 1128 nefndarálit minnihluta allsherjarnefndar, kosningar til Alþingis (heildarlög)
 2. 1387 rökstudd dagskrá, varnarsamstarf Íslands og Bandaríkjanna

110. þing, 1987–1988

 1. 762 breytingartillaga, áfengislög (innflutningur og sala á áfengu öli)

109. þing, 1986–1987

 1. 1004 breytingartillaga, veiting prestakalla (heildarlög)

106. þing, 1983–1984

 1. 453 rökstudd dagskrá, könnun á raforkuverði á Íslandi

103. þing, 1980–1981

 1. 1046 breytingartillaga, raforkuver

102. þing, 1979–1980

 1. 382 nefndarálit, flugvallagjald
 2. 493 nefndarálit minnihluta fjárhags- og viðskiptanefndar, skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði
 3. 561 nefndarálit, lánsfjárlög 1980
 4. 562 breytingartillaga, lánsfjárlög 1980
 5. 563 breytingartillaga, jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar

100. þing, 1978–1979

 1. 413 nefndarálit minnihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 2. 767 breytingartillaga, aðstoð við þroskahefta

98. þing, 1976–1977

 1. 376 breytingartillaga, skotvopn

97. þing, 1975–1976

 1. 942 breytingartillaga, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

96. þing, 1974–1975

 1. 207 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu

94. þing, 1973–1974

 1. 297 breytingartillaga, veiðar með botnvörðu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelgi
 2. 312 breytingartillaga, fjárlög 1974
 3. 639 breytingartillaga, heilbrigðisþjónusta
 4. 716 nefndarálit minnihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, lyfjaframleiðsla

93. þing, 1972–1973

 1. 252 breytingartillaga, siglingalög
 2. 406 breytingartillaga, kaup og kjör yfirmanna á botnvörpuskipum
 3. 714 nefndarálit minnihluta samgöngunefndar, ferðamál

Meðflutningsmaður

128. þing, 2002–2003

 1. 604 breytingartillaga, fjárlög 2003

126. þing, 2000–2001

 1. 398 breytingartillaga, fjárlög 2001
 2. 399 breytingartillaga, fjárlög 2001
 3. 465 breytingartillaga, fjárlög 2001
 4. 466 breytingartillaga, fjárlög 2001

125. þing, 1999–2000

 1. 254 nefndarálit allsherjarnefndar, framkvæmdarvald ríkisins í héraði (Fjarðabyggð, Kjalarneshreppur)
 2. 279 nefndarálit allsherjarnefndar, meðferð einkamála (EES-reglur, málskostnaðartrygging)
 3. 280 nefndarálit allsherjarnefndar, vöruhappdrætti SÍBS (gildistími)
 4. 281 breytingartillaga allsherjarnefndar, vöruhappdrætti SÍBS (gildistími)
 5. 817 nefndarálit allsherjarnefndar, bann við þróun, framleiðslu, söfnun og notkun efnavopna
 6. 903 nefndarálit allsherjarnefndar, skipulag ferðamála (menntun leiðsögumanna)
 7. 921 nefndarálit allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum
 8. 922 breytingartillaga allsherjarnefndar, eftirlit með útlendingum
 9. 1103 nefndarálit allsherjarnefndar, lögreglulög (inntaka nema og þjálfun í Lögregluskólanum)
 10. 1163 nefndarálit allsherjarnefndar, skipan nefndar um sveigjanleg starfslok
 11. 1213 nefndarálit allsherjarnefndar, persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (heildarlög)
 12. 1214 breytingartillaga allsherjarnefndar, persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (heildarlög)
 13. 1215 nefndarálit allsherjarnefndar, upplýsingalög (persónuvernd o.fl.)
 14. 1216 breytingartillaga allsherjarnefndar, upplýsingalög (persónuvernd o.fl.)

110. þing, 1987–1988

 1. 211 nefndarálit menntamálanefndar, Vísindaráð og Rannsóknaráð ríkisins (staðfesting bráðabirgðalaga)
 2. 398 breytingartillaga, fjárlög 1988
 3. 625 nál. með brtt. allsherjarnefndar, blýlaust bensín
 4. 721 nefndarálit meirihluta iðnaðarnefndar, iðnaðarlög (hlutafjáreign í iðnfyrirtækjum)
 5. 764 nefndarálit meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (heildarlög)
 6. 765 breytingartillaga meirihluta menntamálanefndar, framhaldsskólar (heildarlög)
 7. 878 nefndarálit menntamálanefndar, Háskólinn á Akureyri
 8. 947 nefndarálit allsherjarnefndar, störf og starfshættir umboðsmanns Alþingis
 9. 954 nál. með brtt. allsherjarnefndar, björgunarþyrla
 10. 955 nál. með brtt. allsherjarnefndar, neyðarsími
 11. 972 nefndarálit menntamálanefndar, Listasafn Íslands (heildarlög)
 12. 974 breytingartillaga menntamálanefndar, Listasafn Íslands (heildarlög)
 13. 1001 nefndarálit menntamálanefndar, Kennaraháskóli Íslands (heildarlög)
 14. 1002 nefndarálit menntamálanefndar, Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála
 15. 1014 nefndarálit allsherjarnefndar, flugfargjöld
 16. 1035 nál. með brtt. allsherjarnefndar, Vesturlandsvegur
 17. 1043 nál. með brtt. allsherjarnefndar, símar í bifreiðum

105. þing, 1982–1983

 1. 169 breytingartillaga, fjárlög 1983
 2. 214 breytingartillaga, fjárlög 1983
 3. 244 breytingartillaga, fjárlög 1983
 4. 336 nefndarálit atvinnumálanefndar, hagnýting surtarbrands
 5. 481 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, hafnaraðstaða í Þorlákshöfn
 6. 482 nefndarálit atvinnumálanefndar, rannsóknir á laxastofninum

104. þing, 1981–1982

 1. 189 breytingartillaga, fjárlög 1982
 2. 241 breytingartillaga, fjárlög 1982
 3. 571 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, votheysverkun
 4. 572 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, fiskiræktar- og veiðmál
 5. 632 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, kalrannsóknir
 6. 827 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, innlendur lífefnaiðnaður
 7. 832 nefndarálit meirihluta atvinnumálanefndar, efling innlends iðnaðar
 8. 833 breytingartillaga meirihluta atvinnumálanefndar, efling innlends iðnaðar
 9. 843 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, iðnkynning
 10. 844 nefndarálit atvinnumálanefndar, virkjunarframkvæmdir og orkunýting
 11. 845 breytingartillaga atvinnumálanefndar, virkjunarframkvæmdir og orkunýting
 12. 858 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, hafnargerð við Dyrhólaey
 13. 878 nál. með brtt. meirihluta atvinnumálanefndar, steinullarverksmiðja í Þorlákshöfn

103. þing, 1980–1981

 1. 372 breytingartillaga, fjárlög 1981
 2. 974 breytingartillaga, raforkuver

102. þing, 1979–1980

 1. 97 nál. með brtt. fjárhags- og viðskiptanefndar, greiðsla opinberra gjalda 1980
 2. 159 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja
 3. 164 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 4. 165 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 5. 170 breytingartillaga fjárhags- og viðskiptanefndar, tekjuskattur og eignarskattur
 6. 239 breytingartillaga, fjárlög 1980
 7. 242 breytingartillaga, fjárlög 1980
 8. 271 breytingartillaga, fjárlög 1980
 9. 279 nefndarálit, orkujöfnunargjald
 10. 349 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 11. 380 breytingartillaga, tekjuskattur og eignarskattur
 12. 384 nefndarálit, tekjuskattur og eignarskattur
 13. 487 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, lántaka Bjargráðasjóðs
 14. 490 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning og mat fasteigna
 15. 491 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, Bjargráðasjóður
 16. 558 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar
 17. 559 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, almannatryggingar
 18. 560 nefndarálit fjárhags- og viðskiptanefndar, skráning lífeyrisréttinda

100. þing, 1978–1979

 1. 174 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 2. 253 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1979
 3. 254 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1979
 4. 406 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, fiskveiðar á Norðvestur-Atlantshafi
 5. 410 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, tímabundið olíugjald til fiskiskipa
 6. 412 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 7. 430 breytingartillaga, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 8. 516 breytingartillaga, veiting prestakalla
 9. 545 nál. með brtt. sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 10. 762 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, aukin gæði fiskafla
 11. 865 breytingartillaga, vegáætlun 1979-82
 12. 870 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, hvalveiðar
 13. 875 nefndarálit samgöngunefndar, landflutningasjóður

99. þing, 1977–1978

 1. 63 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, niðurfelling útflutningsgjalda á kolmunna- og spærlingsafurðum
 2. 267 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 3. 268 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, löndun á loðnu til bræðslu
 4. 516 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, réttur til fiskveiða í landhelgi
 5. 517 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, réttur til fiskveiða í landhelgi
 6. 614 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskimálaráð
 7. 752 nefndarálit atvinnumálanefndar, lifnaðarhættir æðarfugla
 8. 774 nefndarálit félagsmálanefndar, orlof húsmæðra
 9. 775 breytingartillaga félagsmálanefndar, orlof húsmæðra
 10. 839 nefndarálit atvinnumálanefndar, karfamið
 11. 848 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, framhald Inndjúpsáætlunar
 12. 849 nefndarálit atvinnumálanefndar, rannsóknir á djúprækjumiðunum fyrir Norðurlandi
 13. 916 nefndarálit atvinnumálanefndar, iðnaður á Vesturlandi

98. þing, 1976–1977

 1. 140 frumvarp eftir 2. umræðu, meðferð opinberra mála
 2. 231 nefndarálit samgöngunefndar, fjárlög 1977
 3. 232 breytingartillaga samgöngunefndar, fjárlög 1977
 4. 248 lög (samhlj.), launaskattur
 5. 258 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 6. 346 nefndarálit atvinnumálanefndar, fiskikort
 7. 350 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, nýting á lifur og hrognum
 8. 356 nefndarálit atvinnumálanefndar, vinnsla verðmæta úr sláturúrgangi
 9. 387 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi
 10. 392 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi
 11. 470 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, siglingalög
 12. 478 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, tilkynningarskylda íslenskra skipa
 13. 491 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, lausaskuldir bænda
 14. 492 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, votheysverkun
 15. 493 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, áhrif Framkvæmdastofnunar ríkisins og Byggðasjóðs á athugun á atvinnu- og byggðaþróun í landinu
 16. 533 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, innlend jarðefni til iðnaðarframleiðslu
 17. 602 nefndarálit samgöngunefndar, póst- og símamál
 18. 640 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, kaup og kjör sjómanna

97. þing, 1975–1976

 1. 12 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar með botnvörpu, flotvörpu og dragnót í fiskveiðilandhelginni
 2. 180 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 3. 248 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1976
 4. 265 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1976
 5. 315 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, útflutningsgjald af sjávarafurðum
 6. 316 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Stofnfjársjóður fiskiskipa
 7. 409 nefndarálit atvinnumálanefndar, stofnlánasjóður vegna stórra atvinnubifreiða
 8. 509 breytingartillaga, veiting prestakalla
 9. 549 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins
 10. 550 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar utan fiskveiðilandhelgi Íslands
 11. 636 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, upptaka ólöglegs sjávarafla
 12. 637 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 13. 638 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 14. 652 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 15. 653 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 16. 688 nefndarálit atvinnumálanefndar, takmörkun þorskveiða
 17. 689 nefndarálit atvinnumálanefndar, sveitavegir á Austurlandi
 18. 690 nefndarálit atvinnumálanefndar, jarðhitaleit á Snæfellsnesi
 19. 691 nefndarálit atvinnumálanefndar, ráðstafanir til að koma í veg fyrir atvinnuleysi og búseturöskun í Norður-Þingeyjarsýslu
 20. 709 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, heyverkunaraðferðir
 21. 710 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, graskögglaverksmiðjur
 22. 717 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, rannsóknir og hagnýting á sjávargróðri
 23. 792 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 24. 793 nál. með brtt. samgöngunefndar, hafnalög
 25. 822 nefndarálit samgöngunefndar, ferðamál
 26. 878 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Olíusjóður fiskiskipa
 27. 926 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands
 28. 928 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

96. þing, 1974–1975

 1. 189 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir í sjávarútvegi
 2. 190 breytingartillaga, ráðstafanir í sjávarútvegi
 3. 195 nál. með brtt. meirihluta sjávarútvegsnefndar, samræmd vinnsla sjávarafla
 4. 219 breytingartillaga, fjárlög 1975
 5. 221 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1975
 6. 225 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, rannsóknir í þágu atvinnuveganna
 7. 227 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, Framleiðslueftirlit sjávarafurða
 8. 241 breytingartillaga, fjárlög 1975
 9. 500 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, Sjóvinnuskóli Íslands
 10. 576 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins
 11. 577 breytingartillaga sjávarútvegsnefndar, ráðstöfun gengismunar í þágu sjávarútvegsins
 12. 631 nál. með brtt. samgöngunefndar, vegalög
 13. 658 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, atvinnumál aldraðra
 14. 689 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins
 15. 690 nefndarálit meirihluta sjávarútvegsnefndar, ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu
 16. 724 nál. með frávt. sjávarútvegsnefndar, Fiskveiðasjóður Íslands
 17. 797 breytingartillaga, vegáætlun 1974-1977
 18. 800 nefndarálit atvinnumálanefndar, nýting á áveitu- og flæðiengjum landsins
 19. 801 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, endurskoðun laga um iðju og iðnað
 20. 803 nál. með brtt. atvinnumálanefndar, fiskvinnsluverksmiðja á Snæfellsnesi
 21. 804 nefndarálit atvinnumálanefndar, dýpkunarskip
 22. 805 nál. með frávt. atvinnumálanefndar, skipting landsins í þróunarsvæði
 23. 836 nefndarálit sjávarútvegsnefndar, fisksölusamstarf við Belgíumenn

94. þing, 1973–1974

 1. 284 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1974
 2. 304 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, læknalög
 3. 342 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, hjúkrunarlög
 4. 375 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, hjúkrunarlög
 5. 543 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, tannlækningar
 6. 544 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, tannlækningar
 7. 690 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 8. 713 rökstudd dagskrá, grunnskóli
 9. 714 frávísunartilllaga, skólakerfi
 10. 829 nefndarálit samgöngunefndar, skipulag ferðamála
 11. 835 breytingartillaga samgöngunefndar, vegalög
 12. 836 nefndarálit samgöngunefndar, vegalög
 13. 837 breytingartillaga, vegalög
 14. 913 nefndarálit samgöngunefndar, loftferðir

93. þing, 1972–1973

 1. 201 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1973
 2. 205 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 3. 219 breytingartillaga samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1973
 4. 228 nefndarálit samgöngunefndar, siglingalög
 5. 243 breytingartillaga, vegalög
 6. 291 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, dvalarheimili aldraðra
 7. 347 breytingartillaga, dvalarheimili aldraðra
 8. 392 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, vátryggingarstarfsemi
 9. 395 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, eiturefni og hættuleg efni
 10. 548 nefndarálit meirihluta heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 11. 557 nál. með brtt. heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 12. 594 breytingartillaga heilbrigðis- og trygginganefndar, heilbrigðisþjónusta
 13. 711 nefndarálit heilbrigðis- og trygginganefndar, atvinnuleysistryggingar
 14. 718 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 15. 719 nál. með frávt. heilbrigðis- og trygginganefndar, almannatryggingar
 16. 741 breytingartillaga, Fiskveiðasjóður Íslands

92. þing, 1971–1972

 1. 236 nefndarálit samvinnunefnd samgöngumálaar, fjárlög 1972
 2. 245 breytingartillaga, fjárlög 1972
 3. 249 breytingartillaga, fjárlög 1972
 4. 511 breytingartillaga, alþjóðlegur varaflugvöllur á Norðurlandi
 5. 533 nefndarálit samgöngumálanefndar, ferðamál
 6. 713 breytingartillaga, þingsköp Alþingis
 7. 850 nefndarálit samgöngumálanefndar, vitagjald

87. þing, 1966–1967

 1. 305 nefndarálit fjárveitinganefndar, ríkisreikningurinn 1965
 2. 372 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala kristfjárjarðarinnar Litlu-Þúfu í Miklaholtshreppi
 3. 380 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala níu jarða og grasbýla í Neshreppi utan Ennis og Lækjardals í Öxarfjarðarhreppi

84. þing, 1963–1964

 1. 457 nefndarálit landbúnaðarnefndar, sala jarðarinnar Áss í Hafnarfirði
 2. 476 nefndarálit samgöngumálanefndar, ferðamál