Stefán Guðmundsson: ræður


Ræður

Ráðstöfun gengismunar og bætt meðferð sjávarafla

fyrirspurn

Stjórn á fiskveiðum

þingsályktunartillaga

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Verðjöfnunarsjóður fiskiðnaðarins

lagafrumvarp

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Um þingsköp

um fundarstjórn

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Ilmenitmagn í Húnavatnssýslum

þingsályktunartillaga

Hagnýting Íslandsmiða utan efnahagslögsögunnar

þingsályktunartillaga

Húsnæðismál námsmanna

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Sala eyðijarðarinnar Írafells í Lýtingsstaðahreppi

lagafrumvarp

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Ríkismat sjávarafurða

lagafrumvarp

Ráðstafanir í sjávarútvegsmálum

lagafrumvarp

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

lagafrumvarp

Selveiðar

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af grásleppuafurðum

lagafrumvarp