Fundargerð 120. þingi, 155. fundi, boðaður 1996-05-30 23:59, stóð 13:44:22 til 16:31:23 gert 30 16:46
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

155. FUNDUR

fimmtudaginn 30. maí,

að loknum 154. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[13:45]


Tekjuskattur og eignarskattur, 2. umr.

Stjfrv., 421. mál (fjármagnstekjur). --- Þskj. 750, nál. 1114 og 1117, brtt. 1115 og 1118.

og

Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur, 2. umr.

Stjfrv., 422. mál. --- Þskj. 751, nál. 1114 og 1117, brtt. 1116.

[13:48]

[16:30]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Fundi slitið kl. 16:31.

---------------