2002-04-22 19:32:22# 127. lþ.#F 125.#1. fundur. Stjórn fiskveiða., til 21:19:33| F gert 23 8:47
[prenta uppsett í dálka] 125. fundur, 127. lþ.

Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 562. mál (veiðigjald o.fl.). --- Þskj. 882, nál. 1262, 1293 og 1294, brtt. 1263.

[19:32]

Gísli S. Einarsson (frh.):


[20:02]

Útbýting þingskjala:

[20:03]

Einar Oddur Kristjánsson:


[20:19]

Steingrímur J. Sigfússon:


[21:04]

Kristinn H. Gunnarsson (andsvar):


[21:06]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[21:09]

Kristinn H. Gunnarsson (andsvar):


[21:11]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[21:13]

Frsm. meiri hluta sjútvn. (Einar K. Guðfinnsson) (andsvar):


[21:15]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[21:17]

Frsm. meiri hluta sjútvn. (Einar K. Guðfinnsson) (andsvar):