2002-04-29 20:00:52# 127. lþ.#F 132.#16. fundur. Steinullarverksmiðja., til 21:22:06| L gert 30 8:21
[prenta uppsett í dálka] 132. fundur, 127. lþ.

Steinullarverksmiðja, frh. 2. umr.

Stjfrv., 663. mál (sala á eignarhlut ríkisins). --- Þskj. 1073, nál. 1257 og 1261.

[20:01]

Frsm. minni hluta iðnn. (Árni Steinar Jóhannsson):


[20:35]

Jóhann Ársælsson:


[20:58]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[21:00]

Jóhann Ársælsson (andsvar):


[21:02]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[21:04]

Jóhann Ársælsson (andsvar):


[21:06]

Jón Bjarnason (andsvar):


[21:08]

Jóhann Ársælsson (andsvar):


[21:10]

Jón Bjarnason (andsvar):


[21:12]

Jóhann Ársælsson (andsvar):


[21:14]

Ögmundur Jónasson: