Útbýting 144. þingi, 67. fundi 2015-02-17 13:33:50, gert 26 14:0
Alþingishúsið

Brottvísanir erlendra ríkisborgara, 546. mál, fsp. HHG, þskj. 934.

Flutningur verkefna til sýslumanna, 548. mál, fsp. GuðbH, þskj. 936.

Framtíð Hólaskóla -- Háskólans á Hólum, 431. mál, svar menntmrh., þskj. 947.

Innritunargjöld öryrkja í háskólum, 547. mál, fsp. SÞÁ, þskj. 935.

Kútter Sigurfari, 549. mál, fsp. GuðbH, þskj. 937.

Nauðungarsala, 551. mál, frv. JÞÓ, þskj. 939.

Rannsóknir á loftslagsbreytingum við Norður-Atlantshaf, 545. mál, fsp. KJak, þskj. 933.

Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, 544. mál, frv. ÖJ, þskj. 932.

Samhæfð framkvæmd stjórnvalda við að tryggja skilvirk úrræði fyrir þolendur kynferðisbrota, 445. mál, svar innanrrh., þskj. 941.

Tekjur og frítekjumark námsmanna sem eru lántakendur hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna, 428. mál, svar menntmrh., þskj. 946.

Vandi Búmanna hsf., 550. mál, fsp. GuðbH, þskj. 938.

Vetrarþjónusta Vegagerðarinnar í Árneshreppi, 552. mál, fsp. JMS, þskj. 940.

Yfirlýsing um uppbyggingu heilbrigðiskerfisins, 486. mál, svar heilbrrh., þskj. 942.