Niðurstöður efnisorðaleitar

heilbrigðismál


117. þing
  -> athugasemdir Ríkisendurskoðunar og yfirskoðunarmanna ríkisreiknings. 484. mál
  -> áfengis- og vímuefnavarnir. 397. mál
  -> áfengislög (viðvörunarmerki á umbúðir). 360. mál
  -> áhrif af notkun malbiks á umhverfið. 443. mál
  -> breytingar á sjúkrahúsmálum (umræður utan dagskrár). B-77. mál
  -> eftirlit með heilbrigði og hollustu innfluttra landbúnaðarvara. 375. mál
  -> endurbætur gamla sjúkrahússins á Ísafirði. 194. mál
  -> endurgreiðsla lyfja- og lækniskostnaðar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-82. mál
  -> ferðakostnaður vegna tannréttinga. 185. mál
  -> fjárframlög til Gunnarsholts (umræður utan dagskrár). B-10. mál
  -> fjárskortur sjúkrastofnana 1994 (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-218. mál
  -> flokkun stera. 218. mál
  -> forvarnastarf á sviði áfengis og fíkniefna. 382. mál
  -> forvarnir gegn bjórdrykkju. 425. mál
  -> forvarnir í skólum. 222. mál
  -> framlög til áfengis- og fíkniefnameðferðar. 523. mál
  -> framlög til áfengis- og fíkniefnavarna. 524. mál
  -> framlög til forvarna í áfengis- og fíkniefnamálum. 525. mál
  -> heilbrigðisátak á ári fjölskyldunnar. 357. mál
  -> 06.10.1993 13:55:52 (0:05:45) Finnur Ingólfsson málsh. um fundarstjórn, 91.* dagskrárliður fundi 3/117
  -> 06.10.1993 14:01:40 (0:05:35) Guðmundur Árni Stefánsson ræða, 91.* dagskrárliður fundi 3/117
  -> 06.10.1993 14:07:18 (0:03:28) Lára Margrét Ragnarsdóttir ræða, 91.* dagskrárliður fundi 3/117
  -> 06.10.1993 14:10:47 (0:02:27) Svavar Gestsson ræða, 91.* dagskrárliður fundi 3/117
  -> 06.10.1993 14:13:16 (0:02:26) Ingibjörg Sólrún Gísladóttir ræða, 91.* dagskrárliður fundi 3/117
  -> 06.10.1993 14:15:44 (0:02:35) Einar K. Guðfinnsson ræða, 91.* dagskrárliður fundi 3/117
  -> 06.10.1993 14:18:21 (0:02:29) Gunnlaugur Stefánsson ræða, 91.* dagskrárliður fundi 3/117
  -> 06.10.1993 14:20:51 (0:02:31) Ingibjörg Pálmadóttir ræða, 91.* dagskrárliður fundi 3/117
  -> 06.10.1993 14:23:23 (0:02:15) Sigríður A. Þórðardóttir ræða, 91.* dagskrárliður fundi 3/117
  -> 06.10.1993 14:25:39 (0:01:55) Svavar Gestsson ræða, 91.* dagskrárliður fundi 3/117
  -> 06.10.1993 14:27:39 (0:02:20) Finnur Ingólfsson ræða, 91.* dagskrárliður fundi 3/117
  -> 06.10.1993 14:30:02 (0:02:45) Guðmundur Árni Stefánsson ræða, 91.* dagskrárliður fundi 3/117
  -> 06.10.1993 14:33:17 (0:03:53) Margrét Frímannsdóttir málsh. um fundarstjórn, 92.* dagskrárliður fundi 3/117
  -> 06.10.1993 14:37:11 (0:05:48) Guðmundur Árni Stefánsson ræða, 92.* dagskrárliður fundi 3/117
  -> 06.10.1993 14:43:01 (0:02:24) Jón Helgason ræða, 92.* dagskrárliður fundi 3/117
  -> 06.10.1993 14:45:26 (0:02:43) Pálmi Jónsson ræða, 92.* dagskrárliður fundi 3/117
  -> 06.10.1993 14:48:10 (0:02:25) Anna Ólafsdóttir Björnsson ræða, 92.* dagskrárliður fundi 3/117
  -> 06.10.1993 14:50:38 (0:02:15) Guðni Ágústsson ræða, 92.* dagskrárliður fundi 3/117
  -> 06.10.1993 14:52:54 (0:03:58) Eggert Haukdal ræða, 92.* dagskrárliður fundi 3/117
  -> 06.10.1993 14:57:05 (0:02:09) Ingibjörg Pálmadóttir ræða, 92.* dagskrárliður fundi 3/117
  -> 06.10.1993 14:59:21 (0:02:28) Margrét Frímannsdóttir ræða, 92.* dagskrárliður fundi 3/117
  -> 06.10.1993 15:01:52 (0:02:43) Guðmundur Árni Stefánsson ræða, 92.* dagskrárliður fundi 3/117
  -> 12.10.1993 18:43:09 (0:02:18) Finnur Ingólfsson andsvar, 1.* dagskrárliður fundi 11/117
  -> 18.12.1993 18:43:51 (1:06:23) Guðmundur Bjarnason ræða, 1.* dagskrárliður fundi 70/117
  -> heilbrigðisþjónusta (heilsuverndarstarf í Reykjavík). 270. mál
  -> heilbrigðisþjónusta (trúnaðarmenn sjúklinga). 358. mál
  -> heilsukort (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-50. mál
  -> heilsutjón vegna háspennuvirkja. 137. mál
  -> héraðslæknisembættin. 111. mál
  -> hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit (EES-reglur). 285. mál
  -> kennsla í iðjuþjálfun. 510. mál
 >> 117 kosning í stjórn Hollustuverndar ríkisins
  -> kostnaður atvinnulausra vegna heilbrigðisþjónustu (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-195. mál
  -> kostnaður Tryggingastofnunar við neyðarhnappa. 606. mál
  -> lagaákvæði á sviði heilbrigðis- og tryggingamála vegna EES. 86. mál
  -> laun lækna á sjúkrahúsum. 171. mál
  -> lyfjaauglýsingar í fjölmiðlum. 590. mál
  -> lyfjalög (heildarlög). 255. mál
  -> Lyfjaverslun ríkisins. 121. mál
  -> löggjöf um glasafrjóvganir og réttaráhrif tæknifrjóvgunar (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-197. mál
  -> matvæli. 85. mál
  -> meðferðarheimilið að Staðarfelli í Dölum. 47. mál
  -> námsefni í fíknivörnum. 424. mál
  -> ráðning sjúkraþjálfara við heilsugæslustöðvar. 359. mál
  -> rekstur dagvistarheimila sjúkrahúsanna (umræður utan dagskrár). B-9. mál
  -> rekstur leikskóla á vegum sjúkrahúsa (umræður utan dagskrár). B-78. mál
  -> rekstur minni sjúkrahúsa í dreifbýli. 497. mál
  -> réttaráhrif tæknifrjóvgunar. 53. mál
  -> sameining sjúkrahúsa í Reykjavík (fyrirspurnir til ráðherra skv. 7. mgr. 49. gr. þingskapa). B-66. mál
  -> samningur gegn ólöglegri verslun með fíkniefni. 81. mál
  -> sálfræðiþjónusta og félagsráðgjöf. 351. mál
  -> sálfræðiþjónusta og félagsráðgjöf. 352. mál
  -> sjúkraliðar (heildarlög). 607. mál
  -> skrifstofur heilbrigðismála. 112. mál
  -> skýrsla um sjúkrahúsmál (athugasemdir um störf þingsins). B-76. mál
  -> starfsmannaíbúðir sjúkrahúsa. 310. mál
  -> styrkir til tannviðgerða. 184. mál
  -> styrkur vegna ferða til tannréttinga. 348. mál
  -> tillögur landlæknis um niðurskurð í heilbrigðismálum (um fundarstjórn). B-208. mál
  -> varnir gegn útbreiðslu alnæmis. 394. mál
  -> vernd nytjavatns. 512. mál
  -> Þvottahús Ríkisspítalanna. 173. mál