Guðlaugur Gíslason: ræður


Ræður

Landhelgissektir

fyrirspurn

Ráðstafanir vegna nýs gengis

lagafrumvarp

Akstursmælar í dísilbifreiðum

fyrirspurn

Útgerðarstofnun ríkisins til atvinnujöfnunar

lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

lagafrumvarp

Fjárlög 1969

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Eiturefni og hættuleg efni

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Lausn kjaradeilu útvegsmanna og yfirmanna á bátaflotanum

lagafrumvarp

Vestfjarðaáætlun og Norðurlandsáætlun

lagafrumvarp

Athugun á auknum siglingum

þingsályktunartillaga

Lífeyrissjóður hjúkrunarkvenna

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Kjarasamningar opinberra starfsmanna

lagafrumvarp

Læknaskipunarlög

lagafrumvarp

Lántökuheimildi fyrir ríkissjóð

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Sjómannalög

lagafrumvarp

Skattfrelsi Sonningsverðlauna Halldórs Laxness

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Brunavarnir og brunamál

lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1969

lagafrumvarp

Bann gegn veiðum með botnvörpu og flotvörpu

lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1969

lagafrumvarp

Sala landspildna úr landi Vífilstaða

lagafrumvarp

Loðdýrarækt

lagafrumvarp

Fyrirtækjaskrá

lagafrumvarp

Vinnumiðlun

lagafrumvarp