Jörundur Brynjólfsson: ræður


Ræður

Kosning forseta og skrifara

kosningar

Sætaskipun

kosningar

Símanot þingmanna

tilkynningar forseta

Starfsmenn þingsins

tilkynningar forseta

Riftun kaupa á Reykjahlíð í Mosfellssveit

þingsályktunartillaga

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1931

lagafrumvarp

Sjúkrahús og fl.

lagafrumvarp

Samkomulag um viðskiptamál milli Íslands og Noregs

lagafrumvarp

Dragnótaveiði í landhelgi

lagafrumvarp

Fasteignamat

lagafrumvarp

Sæsímasambandið

þingsályktunartillaga

Innlánsvextir

lagafrumvarp

Áfengislög

lagafrumvarp

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Meðalalýsi

lagafrumvarp

Bættar samgöngur við Austfirði

þingsályktunartillaga

Innlenda lífsábyrgðarstofnun

þingsályktunartillaga

Sjóslysin 21.febr. og 10.apríl

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Launakjör embættis- og starfsmanna ríkis og ríkisstofnana

þingsályktunartillaga

Áveitu á Flóann

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Almennur ellistyrkur

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af síld og fl.

lagafrumvarp

Breyt. á vegalögum

lagafrumvarp

Skemmtanaskattur og þjóðleikhús

lagafrumvarp

Einkennisbúninga og önnur einkenni

lagafrumvarp

Lokunartími sölubúða

lagafrumvarp

Einkennisbúninga og önnur einkenni

lagafrumvarp

Mjólkurbúastyrk og fl.

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Dýralæknar

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

tilkynningar forseta

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir

umræður utan dagskrár

Vélgæslu á íslenskum gufuskipum

lagafrumvarp

Útflutninsgjald af landbúnaðarafurðum

lagafrumvarp

Dragnótaveiði í landhelgi

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Dragnótaveiði í landhelgi

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Útrýming fjárkláða

þingsályktunartillaga

Lögreglumenn

lagafrumvarp

Kreppulánasjóð

lagafrumvarp

Mat tekna af eigin húsnæði til tekjuskatts

fyrirspurn

Starfslok deilda

tilkynningar forseta