Sigríður A. Þórðardóttir: ræður


Ræður

Tónlistarnám á framhaldsskólastigi

umræður utan dagskrár

Lax- og silungsveiði o.fl.

(staðfesting bráðabirgðalaga)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Rammaáætlun um nýtingu vatnsafls og jarðvarma

skýrsla

Heilbrigðismál, munnleg skýrsla heilbrigðisráðherra

skýrsla ráðherra

Símenntunarmiðstöðvar

umræður utan dagskrár

Sjóntækjafræðingar

(sjónmælingar og sala tækja)
lagafrumvarp

Varnir gegn mengun hafs og stranda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Skýrsla utanríkisráðherra um utanríkismál

skýrsla ráðherra

Álit kærunefndar jafnréttismála um skipan hæstaréttardómara og viðbrögð dómsmálaráðherra

umræður utan dagskrár

Varnir gegn mengun hafs og stranda

(heildarlög)
lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmannamála

athugasemdir um störf þingsins

Afgreiðsla fjölmiðlafrumvarps

athugasemdir um störf þingsins

Stofnun Vilhjálms Stefánssonar og samvinnunefnd um málefni norðurslóða

(stjórn)
lagafrumvarp

Eiturefni og hættuleg efni

(sæfiefni, EES-reglur)
lagafrumvarp

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða

(skilagjald)
lagafrumvarp

Verndun Mývatns og Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

(heildarlög)
lagafrumvarp

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og spendýrum

(ernir, hreindýr, stjórnsýsla o.fl.)
lagafrumvarp

Náttúruverndaráætlun 2004--2008

þingsályktunartillaga

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 9 49,63
Ræða 10 44,07
Andsvar 8 9,1
Samtals 27 102,8
1,7 klst.