Stefán Valgeirsson: ræður


Ræður

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Sauðfjárbaðanir

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

(br. 22/1965)
lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

(br. 75/1962, landnám, ræktun og byggingar í sveitum)
lagafrumvarp

Sauðfjárbaðanir

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Eftirlit með dráttarvélum

(til aukins öryggis við notkun þeirra)
þingsályktunartillaga

Stofnlánadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Afurðalán landbúnaðarins

fyrirspurn

Vaxtakjör Seðlabankans

fyrirspurn

Fjárlög 1971

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp

Kal í túnum

(ráðstafanir vegna)
fyrirspurn

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Eyðing refa og minka

lagafrumvarp

Náttúruvernd á vatnasviði Mývatns og Laxár

(takmarkaða í Suður-Þingeyjarsýslu)
lagafrumvarp

Uppeldisstyrkur búfjár vegna kals í túnum

(eða grasbrests í túnum)
lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

(landnám, ræktun og byggingar í sveitum)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 1971 og 1972

þingsályktunartillaga

Áburðarverksmiðja ríkisins

lagafrumvarp

Girðingalög

(viðauka við 10/1965)
lagafrumvarp

Stofnlánadeild landbúnaðarins

(landnám, ræktun og byggingar í sveitum)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Sala hluta af landi jarðinnar Dysja og jarðarinnar Háagerðis

(heimild ríkisstj., selja Hafnarfjarðarkaupstað)
lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar

lagafrumvarp

Verslun ríkisins með áfengi, tóbak og lyf

(br. 63/1969)
lagafrumvarp