Fundargerð 122. þingi, 118. fundi, boðaður 1998-05-05 10:30, stóð 10:30:05 til 02:13:01 gert 6 2:16
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

118. FUNDUR

þriðjudaginn 5. maí,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:


Sveitarstjórnarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 288. mál (heildarlög). --- Þskj. 359, nál. 1192 og 1275, brtt. 1193 og 1276, till. til rökst. dagskrár 1326.

[10:31]

[Fundarhlé. --- 12:59]

[13:31]

Útbýting þingskjala:

[13:31]

[15:21]

Útbýting þingskjala:

[16:30]

Útbýting þingskjala:

[19:24]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:24]

[20:31]

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 1., 3. og 4. mál.

Fundi slitið kl. 02:13.

---------------