2000-03-21 17:22:51# 125. lþ.#F 83.#4. fundur. Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna., til 19:49:36| F gert 22 8:46
[prenta uppsett í dálka] 83. fundur, 125. lþ.

Fullgilding samnings um framkvæmd, beitingu og þróun Schengen-gerðanna, frh. síðari umr.

Stjtill., 206. mál. --- Þskj. 240, nál. 784.

[17:23]

Einar Oddur Kristjánsson:


[17:34]

Frsm. 1. minni hluta utanrmn. (Steingrímur J. Sigfússon):


[19:12]

Útbýting þingskjala:

[19:12]

Utanríkisráðherra (Halldór Ásgrímsson):


[19:33]

Frsm. 1. minni hluta utanrmn. (Steingrímur J. Sigfússon) (andsvar):


[19:35]

Utanríkisráðherra (Halldór Ásgrímsson) (andsvar):


[19:37]

Frsm. 1. minni hluta utanrmn. (Steingrímur J. Sigfússon) (andsvar):


[19:39]

Utanríkisráðherra (Halldór Ásgrímsson) (andsvar):


[19:42]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[19:43]

Utanríkisráðherra (Halldór Ásgrímsson) (andsvar):


[19:45]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[19:47]

Utanríkisráðherra (Halldór Ásgrímsson) (andsvar):