1999-12-16 15:30:29# 125. lþ.#F 47.#11. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 16:38:42| L gert 17 14:28
[prenta uppsett í dálka] 47. fundur, 125. lþ.

Tekjuskattur og eignarskattur, 2. umr.

Stjfrv., 5. mál (persónuafsláttur maka). --- Þskj. 5, nál. 343, brtt. 344 og 385.

[15:30]

Frsm. efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson):


[15:34]

Margrét Frímannsdóttir:


[16:05]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):


[16:08]

Margrét Frímannsdóttir (andsvar):


[16:09]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):


[16:10]

Margrét Frímannsdóttir (andsvar):


[16:12]

Jóhanna Sigurðardóttir:


[16:22]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[16:24]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[16:26]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[16:28]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[16:30]

Útbýting þingskjala:

[16:30]

Ögmundur Jónasson: