Efnahags- og skattanefnd

Eftir breytingar á lögum um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, með síðari breytingum, sem samþykktar voru á Alþingi 11. júní 2011, þar sem fastanefndum þingsins var fækkað úr 12 í 8, sbr. lög nr. 84/2011, heyra málefni efnahags- og skattanefndar nú að mestu leyti undir efnahags- og viðskiptanefnd.

Málaflokkar

Til efnahags- og skattanefndar var m.a. vísað málum er varða skatta, svo sem tekjuskatt og virðisaukaskatt, tolla og gjöld, eignir ríkisins og opinber innkaup, lífeyrissjóði, gjaldeyri og gjaldmiðil.

Opnir nefndafundir