Samgöngunefnd

Eftir breytingar á lögum um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, með síðari breytingum, sem samþykktar voru á Alþingi 11. júní 2011, þar sem fastanefndum þingsins var fækkað úr 12 í 8, sbr. lög nr. 84/2011, heyra málefni samgöngunefndar nú að mestu leyti undir umhverfis- og samgöngunefnd

Málaflokkar

Til samgöngunefndar var m.a. vísað málum er varða stjórn sveitarfélaga, vegagerð, hafnir, flug og loftferðir, siglingar, póstþjónustu og fjarskipti og öryggi í samgöngum og slysarannsóknir.

Opnir nefndafundir