Guðrún Helgadóttir: ræður


Ræður

Grænlandssjóður

lagafrumvarp

Lækkun gjalda á bifreiðum fyrir öryrkja

fyrirspurn

Félagsleg þjónusta fyrir aldraða

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Málefni Flugleiða hf.

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Opinber stefna í áfengismálum

þingsályktunartillaga

Sveigjanlegur vinnutími hjá ríkisfyrirtækjum

þingsályktunartillaga

Eftirgjöf á gjaldi fyrir síma elli- og örorkulífeyrisþega

þingsályktunartillaga

Launasjóður rithöfunda

þingsályktunartillaga

Meinatæknar

lagafrumvarp

Eftirlaun til aldraðra

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmáls

um fundarstjórn

Biskupskosning

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Rekstur Skálholtsstaðar

fyrirspurn

Fullorðinsfræðsla

fyrirspurn

Þýðingarsjóður

lagafrumvarp

Eftirgjöf á gjaldi fyrir síma elli- og örorkulífeyrisþega

þingsályktunartillaga

Jafnrétti kvenna og karla

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Vernd barna og ungmenna

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Dagvistarheimili fyrir börn

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Eiturefni og hættuleg efni

lagafrumvarp

Hollustuhættir

lagafrumvarp

Geðheilbrigðismál

þingsályktunartillaga

Hollustuhættir

lagafrumvarp

Þýðingarsjóður

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Atvinnuleysistryggingar

lagafrumvarp

Eftirlaun til aldraðra

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Framkvæmdasjóður aldraðra

lagafrumvarp

Kjarasamningar Bandalags starfsmanna ríkis og bæja

lagafrumvarp

Eldsneytisgeymar varnarliðsins

þingsályktunartillaga

Starfsskilyrði myndlistarmanna

þingsályktunartillaga