Páll Pétursson: ræður


Ræður

Leyfi til slátrunar

(Sláturfélag Arnfirðinga)
lagafrumvarp

Framlagning stjórnarfrumvarpa

um fundarstjórn

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Lífríki Tjarnarinnar í Reykjavík

þingsályktunartillaga

Kosningar til Alþingis

(sameiginlegt forval o.fl.)
lagafrumvarp

Útflutningsleyfi

lagafrumvarp

Útflutningsráð Íslands

lagafrumvarp

Fréttaflutningur Ríkisútvarpsins um utanríkismál

beiðni um skýrslu

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(skattkort, sjómannaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Greinargerð utanrrh. um byggingu flugstöðvar

skýrsla ráðherra

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning fyrirtækja)
lagafrumvarp

Launaskattur

(gjaldskylda)
lagafrumvarp

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning fyrirtækja)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Vörugjald

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollskrá)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Iðnaðarlög

(hlutafjáreign í iðnfyrirtækjum)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Lýsing á Suðurlandsvegi um Hellisheiði

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(kaupleiguíbúðir)
lagafrumvarp

Iðnaðarlög

(hlutafjáreign í iðnfyrirtækjum)
lagafrumvarp

Vegalög

(sýsluvegir)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Framtíðarskipan kennaramenntunar

þingsályktunartillaga

Fréttaflutningur Ríkisútvarpsins um utanríkismál

beiðni um skýrslu

Frumvarp um viðskiptabanka

um fundarstjórn

Hlutafé Íslands í Alþjóðabankanum

(aukning hlutafjár)
lagafrumvarp

Gildistaka staðgreiðslu opinberra gjalda

(hámark óráðstafaðs persónuafsláttar til greiðslu eignarskatts)
lagafrumvarp

Lánskjör og ávöxtun sparifjár

lagafrumvarp

Ríkisendurskoðun

(skoðunarheimildir)
lagafrumvarp

Plútóníumflutningar í grennd við Ísland

umræður utan dagskrár

Bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu

lagafrumvarp

Umferðarlög

(skoðun og skráning ökutækja)
lagafrumvarp

Ríkisendurskoðun

(skoðunarheimildir)
lagafrumvarp

Sala fasteigna Grænmetisverslunar landbúnaðarins

lagafrumvarp

Bifreiðagjald

lagafrumvarp

Umferðarlög

(skoðun og skráning ökutækja)
lagafrumvarp

Bann gegn viðskiptum við Suður-Afríku og Namibíu

lagafrumvarp

Viðskiptabankar

(erlent hlutafé, útlánareglur, fasteignir o.fl.)
lagafrumvarp

Ríkisábyrgðir

(áhættugjald og ábyrgðargjald)
lagafrumvarp

Sparisjóðir

(stjórn,útlánareglur, fasteignir o.fl.)
lagafrumvarp

Söluskattur

(tryggingagjöld af bifreiðum öryrkja)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp