Vilhjálmur Hjálmarsson: ræður


Ræður

Stefnuræða forsætisráðherra og umræða um hana

Rafvæðing sveitanna

fyrirspurn

Bygging læknisbústaðar á Hólmavík

fyrirspurn

Sjómannastofur

fyrirspurn

Verslunarbanki Íslands

lagafrumvarp

Afnám vínveitinga á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Lántökuheimild vegna framkvæmda- og fjáröflunaráætlunar 1973

lagafrumvarp

Launaskattur

lagafrumvarp

Gjaldaviðauki

lagafrumvarp

Veðdeild Landsbanka Íslands

lagafrumvarp

Seðlabanki Íslands

lagafrumvarp

Rannsóknarnefnd vegna landhelgisgæslu

þingsályktunartillaga

Framkvæmd sveitarafvæðingar á Austurlandi 1973

fyrirspurn

Vínveitingar á vegum ríkisins

(hömlur á)
lagafrumvarp

Sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á fiskiskipum

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Neyðarráðstafanir vegna jarðelda á Heimaey

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Smíði eða kaup strandferðaskips

þingsályktunartillaga

Verkleg kennsla í sjómennsku

þingsályktunartillaga

Skattaleg meðferð verðbréfa

lagafrumvarp

Skattkerfisbreyting

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Happdrættislán ríkissjóðs til að fullgera Djúpveg

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

lagafrumvarp

Vöruhappdrætti fyrir Samband íslenskra berklasjúklinga

lagafrumvarp

Ríkisreikningurinn 1971

lagafrumvarp

Lántökuheimild fyrir ríkissjóð

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Gjaldmiðill Íslands

lagafrumvarp

Vegáætlun 1974-1977

þingsályktunartillaga

Búseta á Hólsfjöllum og á Efra-Fjalli

þingsályktunartillaga

Áhrif olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Lántökuheimildir erlendis

lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

lagafrumvarp