Bernharð Stefánsson: ræður


Ræður

Sparisjóðir

lagafrumvarp

Fasteignaveðslán landbúnaðarins

lagafrumvarp

Gjöld 1936 með viðauka

lagafrumvarp

Eftirlit með sjóðum og sjálfseignarstofnunum

lagafrumvarp

Verðtollur og bráðabirgðaverðtollur

lagafrumvarp

Bráðabirgðabreyting nokkurra laga

lagafrumvarp

Fasteignaveðslán landbúnaðarins

lagafrumvarp

Prentsmiðjur

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Söfnunarsjóður Íslands

lagafrumvarp

Fasteignaveðslán landbúnaðarins

lagafrumvarp

Söfnunarsjóður Íslands

lagafrumvarp

Háskóli Íslands

lagafrumvarp

Eftirlit með sjóðum og sjálfseignarstofnunum

lagafrumvarp

Flutningur á kartöflum

lagafrumvarp

Útrýming fjárkláða

lagafrumvarp

Flutningur á kartöflum

lagafrumvarp

Eftirlit með sjóðum og sjálfseignarstofnunum

lagafrumvarp

Útrýming fjárkláða

lagafrumvarp

Verslun með kartöflur og aðra garðávexti

lagafrumvarp

Bæjargjöld á Ísafirði

lagafrumvarp

Kjötmat o.fl.

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Kreppulánasjóður

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Kreppulánasjóður

lagafrumvarp

Erfðaábúð og óðalsréttur

lagafrumvarp

Verslun með kartöflur og aðra garðávexti

lagafrumvarp

Tolllög

lagafrumvarp

Verslun með kartöflur og aðra garðávexti

lagafrumvarp

Klakstöðvar

lagafrumvarp

Ríkisborgararéttur

lagafrumvarp

Búreikningaskrifstofa ríkisins

lagafrumvarp

Verslun með kartöflur og aðra garðávexti

lagafrumvarp

Bráðabirgðatekjuöflun til ríkissjóðs

lagafrumvarp

Sameining Blönduóskauptúns í eitt hreppsfélag

lagafrumvarp

Aukaútsvör ríkisstofnana

lagafrumvarp

Vörugjald Sauðárkrókshrepps

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Nýbýli og samvinnubyggðir

lagafrumvarp

Fólksflutningar með bifreiðum

lagafrumvarp

Fjárlög 1936

lagafrumvarp

Fólksflutningar með bifreiðum

lagafrumvarp