2000-04-27 19:54:54# 125. lþ.#F 103.#45. fundur. Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða., til 20:55:09| L gert 28 9:39
[prenta uppsett í dálka] 103. fundur, 125. lþ.

Skyldutrygging lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, 2. umr.

Stjfrv., 260. mál (fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða). --- Þskj. 330, nál. 1053 og 1071, brtt. 1054.

[19:55]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson):


[20:01]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Jóhanna Sigurðardóttir):


[20:08]

Pétur H. Blöndal:


[20:15]

Ögmundur Jónasson:


[20:21]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[20:23]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[20:24]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[20:26]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[20:28]

Hjálmar Árnason:


[20:31]

Guðmundur Hallvarðsson:


[20:38]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[20:40]

Guðmundur Hallvarðsson (andsvar):


[20:42]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[20:44]

Guðmundur Hallvarðsson (andsvar):


[20:45]

Ögmundur Jónasson:


[20:48]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[20:50]

Ögmundur Jónasson (andsvar):


[20:52]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[20:53]

Ögmundur Jónasson (andsvar):