2011-09-06 11:09:03# 139. lþ.#F 158.#3. fundur. Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála., til 11:33:19| A gert 7 8:25
[prenta uppsett í dálka] 158. fundur, 139. lþ.

Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála, frh. 2. umr.

Stjfrv., 709. mál (heildarlög). --- Þskj. 1228, nál. 1614 og 1836, brtt. 1616 og 1855.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:13]

[11:09] Hlusta | Horfa

Mörður Árnason (um atkvæðagreiðslu):


[11:10] Hlusta | Horfa

Kristján Þór Júlíusson (um atkvæðagreiðslu):


[11:12] Hlusta | Horfa

Birgitta Jónsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1616,1.a--c samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1616,1.d samþ. með 38 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁsmD, ÁRJ, BJJ, BVG, EyH, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JRG, KaJúl, KLM, LRM, LMós, LGeir, MSch, MT, MÁ, OH, ÓÞ, RM, SER, SII, SIJ, SF, SkH, SJS, SSv, VBj, VigH, ÞSa, ÞBack, ÖJ, ÖS.

12 þm. (ÁJ, ÁsbÓ, BÁ, EKG, GÞÞ, JónG, KÞJ, PHB, REÁ, SKK, UBK, ÞKG) greiddu ekki atkv.

13 þm. (AtlG, ÁÞS, BirgJ, BjarnB, BjörgvS, GStein, GBS, HöskÞ, ÓN, RR, SDG, TÞH, ÞrB) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:14] Hlusta | Horfa

Birgir Ármannsson:


Brtt. 1616,1.e--f samþ. með 50 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1616,2 samþ. með 50 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. 1855 samþ. með 49:4 atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁJ, ÁsbÓ, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjörgvS, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GLG, GÞÞ, HHj, JóhS, JBjarn, JónG, JRG, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, LMós, LGeir, MSch, MÁ, OH, ÓÞ, PHB, REÁ, RM, SER, SII, SIJ, SKK, SF, SkH, SJS, SSv, UBK, VBj, VigH, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS.
nei:
BirgJ, GStein, MT, ÞSa.

10 þm. (AtlG, ÁÞS, BjarnB, GBS, HöskÞ, ÓN, RR, SDG, TÞH, ÞrB) fjarstaddir.

6 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:17] Hlusta | Horfa

Vigdís Hauksdóttir:


[11:18] Hlusta | Horfa

Mörður Árnason:


[11:19] Hlusta | Horfa

Birgitta Jónsdóttir:


[11:20] Hlusta | Horfa

Þór Saari:


[11:21] Hlusta | Horfa

Birgir Ármannsson:


[11:23] Hlusta | Horfa

Kristján Þór Júlíusson:


[11:25] Hlusta | Horfa

Álfheiður Ingadóttir (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1616,3.a kom ekki til atkvæða.

Brtt. 1616,3.b--c samþ. með 53 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1616,4--6 samþ. með 53 shlj. atkv.

5.--9. gr., svo breyttar, samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. 1616,7 samþ. með 53 shlj. atkv.

Ákvæði til brb. I, svo breytt, samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ALE, ÁI, ÁPÁ, ÁJ, ÁsmD, ÁRJ, BÁ, BirgJ, BJJ, BjörgvS, BVG, EKG, EyH, GuðbH, GLG, HHj, JóhS, JBjarn, JónG, JRG, KaJúl, KÞJ, KLM, LRM, LMós, LGeir, MSch, MT, MÁ, OH, ÓÞ, REÁ, RM, SER, SII, SIJ, SKK, SF, SkH, SJS, SSv, UBK, VBj, VigH, ÞSa, ÞBack, ÖJ, ÖS.

3 þm. (ÁsbÓ, GÞÞ, PHB) greiddu ekki atkv.

12 þm. (AtlG, ÁÞS, BjarnB, GStein, GBS, HöskÞ, ÓN, RR, SDG, TÞH, ÞKG, ÞrB) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:30] Horfa

Mörður Árnason:


[11:31] Horfa

Pétur H. Blöndal:


Ákvæði til brb. II samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.