Fundargerð 141. þingi, 108. fundi, boðaður 2013-03-21 10:30, stóð 10:31:08 til 21:37:57 gert 22 8:6
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

108. FUNDUR

fimmtudaginn 21. mars,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Varamaður tekur þingsæti.

[10:31]

Horfa

Forseti tilkynnti að Bjarkey Gunnarsdóttir tæki sæti Þuríðar Backman, 5. þm. Norðaust.


Vísun skýrslu Ríkisendurskoðunar til nefndar.

[10:31]

Horfa

Forseti tilkynnti að hann hefði farið þess á leit við stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að hún fjallaði um skýrslu Ríkisendurskoðunar.

[10:32]

Útbýting þingskjala:


Lengd þingfundar.

[10:34]

Horfa

Forseti lagði til að þingfundur gæti staðið lengur en þingsköp kvæðu á um.


Starfsmannaleigur, frh. 3. umr.

Stjfrv., 606. mál (kjör starfsmanna, EES-reglur). --- Þskj. 1031.

[10:35]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1307).


Sameining rannsóknarnefnda í rannsóknarnefnd samgönguslysa, frh. 3. umr.

Frv. um.- og samgn., 609. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1038.

[10:36]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1308).


Almenn hegningarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 478. mál (kynferðisbrot gegn börnum innan fjölskyldu). --- Þskj. 616, nál. 1102.

[10:38]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 574. mál (kyntar veitur). --- Þskj. 973, nál. 1130.

[10:44]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Efnalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 88. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 88, nál. 1083, brtt. 1084 og 1281.

[10:46]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Áætlun um alþjóðlega þróunarsamvinnu Íslands 2013--2016, frh. síðari umr.

Stjtill., 582. mál. --- Þskj. 995, nál. 1184, brtt. 1185 og 1232.

[10:54]

Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1311).


Lokafjárlög 2011, frh. 2. umr.

Stjfrv., 271. mál. --- Þskj. 303, nál. 1199, brtt. 1200.

[10:59]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Búfjárhald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 282. mál (heildarlög). --- Þskj. 315, nál. 1230, brtt. 1231.

[11:04]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Velferð dýra, frh. 2. umr.

Stjfrv., 283. mál (heildarlög). --- Þskj. 316, nál. 1216, brtt. 1217.

[11:08]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu og atvinnuvn.


Opinber innkaup, frh. 2. umr.

Stjfrv., 288. mál (meðferð kærumála, EES-reglur). --- Þskj. 321, nál. 1215.

[11:19]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Þjóðminjasafn Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 583. mál (samstarf við Háskóla Íslands). --- Þskj. 996, nál. 1275.

[11:23]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Gjaldeyrismál, frh. 2. umr.

Stjfrv., 669. mál (rýmkun heimilda o.fl.). --- Þskj. 1207, nál. 1276.

[11:27]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Lengd þingfundar, frh. umr.

[11:37]

Horfa


Stjórnarskipunarlög, frh. 2. umr.

Frv. ÁPÁ o.fl., 641. mál (tímabundið ákvæði um breytingu á stjórnarskrá). --- Þskj. 1139, nál. 1269, brtt. 1244, 1270 og 1278.

[11:37]

Horfa

[Fundarhlé. --- 13:06]

[13:35]

Horfa

[Fundarhlé. --- 18:56]

[20:03]

Horfa

[21:34]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Út af dagskrá voru tekin 14.--50. mál.

Fundi slitið kl. 21:37.

---------------