Eysteinn Jónsson: ræður


Ræður

Setning fundar í neðri deild

þingsetning

Tolllög

lagafrumvarp

Skemmtanaskattur og þjóðleikhús

lagafrumvarp

Gjald af innlendum tollvörutegundum

lagafrumvarp

Bráðabirgðabreyting nokkurra laga

lagafrumvarp

Verðtollur

lagafrumvarp

Vörutollur

lagafrumvarp

Gjaldeyrisverzlun o. fl.

lagafrumvarp

Tekjuöflun fyrir ríkissjóð

lagafrumvarp

Fjárlög 1938

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Sjómælingar og rannsóknir fiskimiða

þingsályktunartillaga

Síldarverksmiðjan á Norðfirði

þingsályktunartillaga

Útvarpsrekstur ríkisins

lagafrumvarp

Atvinnubótavinna og kennsla ungra manna

lagafrumvarp

Útvarpsrekstur ríkisins

lagafrumvarp

Kaup á hlutabréfum í Útvegsbanka Íslands h/f

lagafrumvarp

Skiptameðferð á búi h/f Kveldúlfs

lagafrumvarp

Landsbanki Íslands

lagafrumvarp

Atvinna við siglingar

lagafrumvarp

Hraðfrysting fisks

lagafrumvarp

Milliþinganefnd í bankalöggjöf o. fl.

þingsályktunartillaga

Byggingarsjóður sveitanna

lagafrumvarp

Friðun hreindýra

lagafrumvarp

Friðun hreindýra

lagafrumvarp

Fiskimálanefnd o. fl.

lagafrumvarp

Viðreisn sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Gengisskráning

lagafrumvarp

Virkjun Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu

þingsályktunartillaga

Skiptameðferð á búi h/f Kveldúlfs

lagafrumvarp

Hraðfrysting fisks

lagafrumvarp

Milliþinganefnd í bankalöggjöf o. fl.

þingsályktunartillaga

Skiptameðferð á búi h/f Kveldúlfs

lagafrumvarp

Milliþinganefnd í bankalöggjöf o. fl.

þingsályktunartillaga

Dánarbætur o. fl.

þingsályktunartillaga

Berklavarnagjöld

þingsályktunartillaga