Albert Guðmundsson: ræður


Ræður

Fjárreiður stjórnmálaflokka

þingsályktunartillaga

Söluskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Endurskoðun fyrningarákvæða

þingsályktunartillaga

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Útvarpslög

lagafrumvarp

Eignarnámsheimild Ness í Norðfirði

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

lagafrumvarp

Verkefni sveitarfélaga

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Jöfnun símgjalda

fyrirspurn

Atvinnumál aldraðra

fyrirspurn

Jöfnun símgjalda

fyrirspurn

Atvinnumál aldraðra

fyrirspurn

Sjónvarp á sveitabæi

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

lagafrumvarp

Saltverksmiðja á Reykjanesi

lagafrumvarp

Fullorðinsfræðsla

lagafrumvarp

Búnaðarbanki Íslands

lagafrumvarp

Ráðstafanir til að koma í veg fyrir atvinnuleysi og búseturöskun í Norður-Þingeyjarsýslu

þingsályktunartillaga

Skattfrelsi bókmennta- og tónlistarverðlauna Norðurlandaráðs

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Ferðamál

lagafrumvarp

Auglýsingar erlendra fyrirtækja í sjónvarpinu

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Orlof

lagafrumvarp

Hámarkslaun

þingsályktunartillaga

Orlof

lagafrumvarp

Fjarskipti

lagafrumvarp

Framleiðsluráð landbúnaðarins

lagafrumvarp

Fiskveiðasjóður Íslands

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Ferðamál

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp

Laun starfsmanna ríkisins

lagafrumvarp

Gatnagerðargjald á Akureyri

lagafrumvarp

Framkvæmdastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Jafnrétti kvenna og karla

lagafrumvarp

Jarðalög

lagafrumvarp