Stefán Jóh. Stefánsson: ræður


Ræður

Sveitarstjórnarkosningar

lagafrumvarp

Togarakaup ríkisins

lagafrumvarp

Sveitarstjórnarkosningar

lagafrumvarp

Ferðaskrifstofa ríkisins

lagafrumvarp

Þjóðjarðasala og kirkjujarða

lagafrumvarp

Hlutleysi útvarpsins

þingsályktunartillaga

Innflutningur og gjaldeyrismeðferð (heildarlög)

lagafrumvarp

Iðnfræðsla

lagafrumvarp

Fjárlög 1946

lagafrumvarp

Landsvistarleyfi nokkurra útlendinga

þingsályktunartillaga

Samkomudagur reglulegs Alþingis 1946

lagafrumvarp

Landsvistarleyfi nokkurra útlendinga

þingsályktunartillaga

Húsaleiga

þingsályktunartillaga

Gistihúsbygging í Reykjavík

lagafrumvarp

Lögreglustjórar í Fáskrúðsfirði og í Dalvík

lagafrumvarp

Gistihúsbygging í Reykjavík

lagafrumvarp

Verkamannabústaðir

lagafrumvarp

Landsvistarleyfi nokkurra útlendinga

þingsályktunartillaga

Lögsagnarumdæmi Hafnarfjarðar

lagafrumvarp

Stofnlánadeild sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir o. fl.

umræður utan dagskrár

Stofnlánadeild sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Iðnlánasjóður

lagafrumvarp

Íbúðarhúsabyggingar í kaupstöðum og kauptúnum

lagafrumvarp

Afgreiðsla mála úr nefndum o. fl.

umræður utan dagskrár

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Endurgreiðsla á verðtolli

þingsályktunartillaga

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Herstöðvamálið

þingsályktunartillaga

Ríkisborgararéttur

lagafrumvarp