Steingrímur Hermannsson: ræður


Ræður

Beiðni um umræður utan dagskrár

Olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Fæðispeningar sjómanna

fyrirspurn

Málefni Flugleiða

beiðni um skýrslu

Stefnuræða forseta og umræða um hana

stefnuræða forsætisráðherra

Skipulag loðnulöndunar

fyrirspurn

Lækkun gjalda á bifreiðum fyrir öryrkja

fyrirspurn

Skipulag loðnulöndunar

fyrirspurn

Lækkun gjalda á bifreiðum fyrir öryrkja

fyrirspurn

Málefni Flugleiða

beiðni um skýrslu

Olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Vitamál

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Framleiðslueftirlit sjávarafurða

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Málefni Flugleiða hf.

lagafrumvarp

Olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Þjónusta Pósts og síma

fyrirspurn

Störf stjórnarskrárnefndar

fyrirspurn

Þjónusta Pósts og síma

fyrirspurn

Störf stjórnarskrárnefndar

fyrirspurn

Aflatryggingasjóður grásleppuveiðimanna

lagafrumvarp

Eftirgjöf á gjaldi fyrir síma elli- og örorkulífeyrisþega

þingsályktunartillaga

Flugsamgöngur við Vestfirði

fyrirspurn

Tilkynningarskylda íslenskra skipa

fyrirspurn

Flugsamgöngur við Vestfirði

fyrirspurn

Tilkynningarskylda íslenskra skipa

fyrirspurn

Tilkynningarskylda íslenskra skipa

fyrirspurn

Varaflugvöllur fyrir millilandaflug

fyrirspurn

Jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar

fyrirspurn

Varaflugvöllur fyrir millilandaflug

fyrirspurn

Jöfnun og lækkun hitunarkostnaðar

fyrirspurn

Öryggismál varðandi þyrlurekstur

fyrirspurn til skrifl. svars

Aflatryggingasjóður sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Húsnæðismál póstþjónustunnar í Reykjavík

fyrirspurn

Smíði brúar á Ölfusá

fyrirspurn

Kaup á togara til Þórshafnar og Raufarhafnar

fyrirspurn

Kostnaður við myntbreytinguna

fyrirspurn

Reikningsmeðferð aura eftir myntbreytinguna

fyrirspurn

Vestfjarðalæknishérað

fyrirspurn

Áfengisauglýsingar

fyrirspurn

Kaup á togara til Þórshafnar og Raufarhafnar

fyrirspurn

Kostnaður við myntbreytinguna

fyrirspurn

Reikningsmeðferð aura eftir myntbreytinguna

fyrirspurn

Vestfjarðalæknishérað

fyrirspurn

Áfengisauglýsingar

fyrirspurn

Reykjanesbraut

fyrirspurn

Kaup á togara til Þórshafnar og Raufarhafnar

fyrirspurn

Kostnaður við myntbreytinguna

fyrirspurn

Reikningsmeðferð aura eftir myntbreytinguna

fyrirspurn

Vestfjarðalæknishérað

fyrirspurn

Áfengisauglýsingar

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Vegagerð

þingsályktunartillaga

Langtímaáætlanir um vegagerð

þingsályktunartillaga

Umræður utan dagskrár

Vegáætlun 1981--1984

þingsályktunartillaga

Framleiðslueftirlit sjávarafurða

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Tímabundið olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Snjómokstursreglur á þjóðvegum

fyrirspurn

Lánskjör Fiskveiðasjóðs

fyrirspurn

Snjómokstursreglur á þjóðvegum

fyrirspurn

Lánskjör Fiskveiðasjóðs

fyrirspurn

Lánskjör Fiskveiðasjóðs

fyrirspurn

Símamál

fyrirspurn

Hagkvæmni í endurnýjun skipastólsins

lagafrumvarp

Skilyrði fyrir ríkisábyrgð vegna lántöku Flugleiða

fyrirspurn

Siglingalög

lagafrumvarp

Fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp

Veiðar og vinnsla á skelfiski í Flatey

þingsályktunartillaga

Framleiðslueftirlit sjávarafurða

lagafrumvarp

Fjármagn til yfirbyggingar vega

fyrirspurn

Símamál

fyrirspurn

Fjármagn til yfirbyggingar vega

fyrirspurn

Símamál

fyrirspurn

Fjármagn til yfirbyggingar vega

fyrirspurn

Símamál

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Vegarstæði milli Vopnafjarðar og Fljótsdalshéraðs

þingsályktunartillaga

Tímabundið olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Fræðsla um efnahagsmál

þingsályktunartillaga

Vínveitingar á vegum ríkisins

þingsályktunartillaga

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Lagning sjálfvirks síma

lagafrumvarp

Símamál í Kjósarhreppi

fyrirspurn

Úrskurðaraðili í deilu um starfsaldurslista flugmanna

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1981

lagafrumvarp

Tímabundið olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Vegáætlun 1981--1984

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Langtímaáætlun um vegagerð

þingsályktunartillaga

Fiskveiðilandhelgi Íslands

lagafrumvarp