Sveinn Ólafsson: ræður


Ræður

Minning látinna þingmanna

Drengskaparheit unnið

Kosning forseta

kosningar

Kosning skrifara

kosningar

Kjörbréfanefnd

kosningar

Utanríkismálanefnd

kosningar

Víxilskuldir á Austfjörðum vegna Síldareinkasölu Íslands 1931

lagafrumvarp

Riftun kaupa á Reykjahlíð í Mosfellssveit

þingsályktunartillaga

Bættar samgöngur við Austfirði

þingsályktunartillaga

Silfurberg

lagafrumvarp

Jarðrask við sjó í kaupstöðum, kauptúnum og sjávarþorpum

lagafrumvarp

Silfurberg

lagafrumvarp

Fasteignamat

lagafrumvarp

Sæsímasambandið

þingsályktunartillaga

Einkaleyfi

lagafrumvarp

Innlánsvextir

lagafrumvarp

Einkaleyfi

lagafrumvarp

Innlánsvextir

lagafrumvarp

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Bættar samgöngur við Austfirði

þingsályktunartillaga

Stjórn varðskipanna

þingsályktunartillaga

Vigt á síld

lagafrumvarp

Stjórn vitamála og um vitabyggingar

lagafrumvarp

Hafnargerð á Húsavík

lagafrumvarp

Fjárlög 1934

lagafrumvarp

Áveitu á Flóann

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Reykjavíkurkaupstað

lagafrumvarp

Bráðabirgðaverðtollur

lagafrumvarp

Almennur ellistyrkur

lagafrumvarp

Útflutning saltaðrar síldar

lagafrumvarp

Vega og brúargerð

lagafrumvarp

Alþýðuskóla á Eiðum

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af síld og fl.

lagafrumvarp

Mjólkurbúastyrk og fl.

lagafrumvarp

Stjórnarskipunarlög

lagafrumvarp

Útflutninsgjald af landbúnaðarafurðum

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Afgreiðsla þingmála

umræður utan dagskrár

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Víxilskuldir á Austfjörðum vegna Síldareinkasölu Íslands 1931

þingsályktunartillaga