Dagskrá 125. þingi, 24. fundi, boðaður 1999-11-12 10:30, gert 12 14:16
[<-][->]

24. fundur

---------

Dagskrá

Alþingis föstudaginn 12. nóv. 1999

kl. 10.30 árdegis.

---------

 1. Fjarskipti, stjfrv., 122. mál, þskj. 143. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 2. Rekstur almenningssamgöngukerfis í Eyjafirði, þáltill., 103. mál, þskj. 107. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
 3. Aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna, þáltill., 115. mál, þskj. 125. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
 4. Happdrætti Háskóla Íslands, frv., 147. mál, þskj. 168. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 5. Söfnunarkassar, frv., 148. mál, þskj. 169. --- Frh. 1. umr. (Atkvgr.)
 6. Úttekt á stöðu safna á landsbyggðinni, þáltill., 159. mál, þskj. 180. --- Frh. fyrri umr. (Atkvgr.)
 7. Öryggi greiðslufyrirmæla, stjfrv., 23. mál, þskj. 23, nál. 207, brtt. 208. --- 2. umr.
 8. Stjórnarráð Íslands, stjfrv., 160. mál, þskj. 186. --- 1. umr.
 9. Þingsköp Alþingis, frv., 80. mál, þskj. 80. --- 1. umr.
 10. Textun íslensks sjónvarpsefnis, þáltill., 141. mál, þskj. 162. --- Fyrri umr.
 11. Fjárreiður ríkisins, frv., 145. mál, þskj. 166. --- 1. umr.
 12. Lánasjóður landbúnaðarins, frv., 164. mál, þskj. 190. --- 1. umr.