Fundargerð 139. þingi, 167. fundi, boðaður 2011-09-17 23:59, stóð 15:27:43 til 17:54:42 gert 19 11:53
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

167. FUNDUR

laugardaginn 17. sept.,

að loknum 166. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[15:27]

Hlusta | Horfa


Um fundarstjórn.

Dagskrá fundarins.

[15:30]

Hlusta | Horfa

Málshefjandi var Álfheiður Ingadóttir.


Frestun á fundum Alþingis, ein umr.

Stjtill., 910. mál. --- Þskj. 1970.

[15:50]

Hlusta | Horfa

[15:51]

Hlusta | Horfa

Till. afgr. sem ályktun Alþingis (þskj. 1995).


Um fundarstjórn.

Dagskrá fundarins.

[15:51]

Hlusta | Horfa

Málshefjandi var Álfheiður Ingadóttir.


Stjórnarráð Íslands, 3. umr.

Stjfrv., 674. mál (heildarlög). --- Þskj. 1935, frhnál. 1949, brtt. 1858, 1905 og 1974.

[15:55]

Hlusta | Horfa

[16:17]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1996).


Heildarendurskoðun á Stjórnarráði Íslands, 3. umr.

Stjfrv., 675. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1936.

Enginn tók til máls.

[16:32]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1997).


Sveitarstjórnarlög, 3. umr.

Stjfrv., 726. mál (heildarlög). --- Þskj. 1250 (með áorðn. breyt. á þskj. 1875), frhnál. 1972, brtt. 1875, 1876 og 1993.

[16:33]

Hlusta | Horfa

[17:33]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1998).


Greiðsluþjónusta, 3. umr.

Stjfrv., 673. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 1190 (með áorðn. breyt. á þskj. 1843).

Enginn tók til máls.

[17:41]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 1999).


Samkomulag um 310. mál, staðgöngumæðrun.

[17:42]

Hlusta | Horfa

Forseti greindi frá því að samkomulag hefði orðið á fundi þingflokksformanna um meðferð 310. máls.


Um fundarstjórn.

Samkomulag um staðgöngumæðrun.

[17:50]

Hlusta | Horfa

Málshefjandi var Mörður Árnason.


Frestun á fundum Alþingis.

[17:51]

Hlusta | Horfa

Forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir las forsetabréf um frestun á fundum Alþingis.

Út af dagskrá voru tekin 6.--8. mál.

Fundi slitið kl. 17:54.

---------------