Guðmundur Ágústsson: ræður


Ræður

Sala Útvegsbankans

umræður utan dagskrár

Stefnuræða forsætisráðherra

umræður utan dagskrár

Björgunarþyrla

þingsályktunartillaga

Lífríki Tjarnarinnar í Reykjavík

þingsályktunartillaga

Meðferð einkamála í héraði

(áskorunarmál o.fl.)
lagafrumvarp

Hlutafélög

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Fangelsismál

fyrirspurn

Afplánunarmál

fyrirspurn

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Ólöglegur innflutningur myndbanda

fyrirspurn

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðislánastofnanir

lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(skattkort, sjómannaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Tollalög

(tollskrá)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(skattkort, sjómannaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Söluskattur

(matvæli, undanþágur o.fl.)
lagafrumvarp

Sóknargjöld

(heildarlög)
lagafrumvarp

Kirkjugarðar

(kirkjugarðsgjöld)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning fyrirtækja)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skerðing lána, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(barnabætur, vaxtaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(skattlagning fyrirtækja)
lagafrumvarp

Útflutningsleyfi

lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1988

lagafrumvarp

Langtímaáætlun í samgöngumálum

þingsályktunartillaga

Fangelsi og fangavist

(heildarlög)
lagafrumvarp

Frárennslis- og sorpmál

þingsályktunartillaga

Reglur LÍN um barnsmeðlög

umræður utan dagskrár

Iðnaðarlög

(hlutafjáreign í iðnfyrirtækjum)
lagafrumvarp

Lögreglusamþykktir

(heildarlög)
lagafrumvarp

Aðför

(aðfararaðgerð á skrifstofu fógeta o.fl.)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(skyldusparnaður ungs fólks)
lagafrumvarp

Útvarpslög

(útvarp um streng o.fl.)
lagafrumvarp

Ráðstafanir í ríkisfjármálum 1988

lagafrumvarp

Fiskimjölsverksmiðjur

fyrirspurn

Einkaleyfi og mynsturvernd

fyrirspurn

Launabætur

þingsályktunartillaga

Iðgjaldahækkanir bifreiðatrygginga

umræður utan dagskrár

Störf og starfshættir umboðsmanns Alþingis

þingsályktunartillaga

Húsnæðisstofnun ríkisins

(vextir á skyldusparnaði)
lagafrumvarp

Háskólinn á Akureyri

lagafrumvarp

Grunnskóli

(skólaskylda, samfelldur skóladagur o.fl.)
lagafrumvarp

Fóstureyðingar

(heimildir, tímamörk o.fl.)
lagafrumvarp

Launajöfnun og ný launastefna

þingsályktunartillaga

Kennaraháskóli Íslands

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Ríkisendurskoðun

(skoðunarheimildir)
lagafrumvarp

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Flugvellir á Akureyri og Egilsstöðum

fyrirspurn

Flugmálaáætlun 1988--1991

þingsályktunartillaga

Ferðamál

(sala Ferðaskrifstofu ríkisins)
lagafrumvarp

Fóstureyðingar

(heimildir, tímamörk o.fl.)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Frumvarp til áfengislaga

um fundarstjórn

Mengunarútbúnaður bifreiða

fyrirspurn

Kynbætur á svínum og alifuglum

fyrirspurn

Hlutafélagaskrá

fyrirspurn

Hæstiréttur

fyrirspurn

Vantraust á ríkisstjórn Þorsteins Pálssonar

vantraust

Ferðamál

(sala Ferðaskrifstofu ríkisins)
lagafrumvarp

Ríkisendurskoðun

(skoðunarheimildir)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(vextir á skyldusparnaði)
lagafrumvarp

Fangelsi og fangavist

(heildarlög)
lagafrumvarp

Framleiðsla og sala á búvörum

(greiðslur fyrir sauðfjárafurðir)
lagafrumvarp

Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins

fyrirspurn

Fiskeldi

fyrirspurn

Húsnæðissparnaðarreikningar

(áhrif staðgreiðslu á skattaafslátt)
fyrirspurn

Framkvæmdasjóður Íslands

fyrirspurn

Innheimta söluskatts

fyrirspurn

Biðlaun

fyrirspurn

Umferðarlög

(skoðun og skráning ökutækja)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Húsnæðisstofnun ríkisins

(kaupleiguíbúðir)
lagafrumvarp