Gunnar Thoroddsen: ræður


Ræður

Byggingarlög

lagafrumvarp

Skipulagslög

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Raforkumál á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Verðlagsbrot í útreikningi ákvæðisvinnu í byggingariðnaði

fyrirspurn

Raforkumál á Snæfellsnesi

fyrirspurn

Verðlagsbrot í útreikningi ákvæðisvinnu í byggingariðnaði

fyrirspurn

Húsnæðismál

fyrirspurn

Virkjunarrannsóknir á Fljótsdalsheiði

fyrirspurn

Hæli fyrir drykkjusjúka á Vífilsstöðum

fyrirspurn

Þátttaka ríkissjóðs í greiðslum til löggæslumanna

fyrirspurn

Kvikmyndasjóður

fyrirspurn

Húsnæðismál

fyrirspurn

Virkjunarrannsóknir á Fljótsdalsheiði

fyrirspurn

Hæli fyrir drykkjusjúka á Vífilsstöðum

fyrirspurn

Þátttaka ríkissjóðs í greiðslum til löggæslumanna

fyrirspurn

Kvikmyndasjóður

fyrirspurn

Virkjunarrannsóknir á Fljótsdalsheiði

fyrirspurn

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Orkulög

lagafrumvarp

Fasteignamatslög og lög um sambýli í fjölbýlishúsum

fyrirspurn

Samstarf við erlenda aðila um virkjanir og stóriðju á Austurlandi

fyrirspurn

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Samkomulag við Sambandslýðveldið Þýskaland um veiðar þýskra togara

þingsályktunartillaga

Kröfluvirkjun

fyrirspurn

Byggðalína

fyrirspurn

Bessastaðaárvirkjun

fyrirspurn

Verðjöfnunargjald raforku

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Frestun framkvæmda við Grundartangaverksmiðjuna

þingsályktunartillaga

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Verkefni sveitarfélaga

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald raforku

lagafrumvarp

Verkefni sveitarfélaga

lagafrumvarp

Framhaldsfundir eftir þingfrestun

framhaldsfundir Alþingis

Jarðskjálftar í Þingeyjarsýslum

tilkynningar forseta

Jafnrétti kynjanna

þingsályktunartillaga

Atvinnumál aldraðra

fyrirspurn

Frestun framkvæmda við Grundartangaverksmiðjuna

þingsályktunartillaga

Sjóefnavinnsla á Reykjanesi

fyrirspurn

Vantraust á ríkisstjórnina

Ráðstafanir til að draga úr áhrifum olíuverðhækkana á hitunarkostnað íbúða

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Landhelgisgæslan

þingsályktunartillaga

Saltverksmiðja á Reykjanesi

lagafrumvarp

Virkjun Bessastaðaár í Fljótsdal

fyrirspurn

Jafnrétti kvenna og karla

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Nýjungar í húshitunarmálum

fyrirspurn

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Orlof

lagafrumvarp

Fjölbýlishús

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Skýrsla iðnaðarráðherra um Kröfluvirkjun

skýrsla ráðherra

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Skýrsla iðnaðarráðherra um Kröfluvirkjun

skýrsla ráðherra

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Leiguíbúðir á vegum sveitarfélaga

fyrirspurn

Leir í Dalasýslu til iðnaðarframleiðslu

fyrirspurn

Rafdreifikerfi í sveitum

fyrirspurn

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp

Fjölbýlishús

lagafrumvarp

Saltverksmiðja á Reykjanesi

lagafrumvarp

Álbræðsla við Straumsvík

lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Orkubú Vestfjarða

lagafrumvarp