Stefán Valgeirsson: ræður


Ræður

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Fyrirhleðslur og lagfæringar á árfarvegum

lagafrumvarp

Framleiðnisjóður landbúnaðarins

lagafrumvarp

Fjárlög 1970

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Aðild Íslands að Fríverslunarsamtökum Evrópu

þingsályktunartillaga

Byggingarkostnaður íbúðarhúsnæðis

þingsályktunartillaga

Söluskattur

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Vísitala byggingarkostnaðar

þingsályktunartillaga

Heimild til handa Kvennaskólanum að brautskrá stúdenta

lagafrumvarp

Sameining sveitarfélaga

lagafrumvarp

Stofnlánaadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Sauðfjárbaðanir

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Ómæld yfirvinna

fyrirspurn

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Hægri handar umferð

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Lán vegna framkvæmdaáætlunar 1970

lagafrumvarp

Lax- og silungsveiði

lagafrumvarp

Skemmtanaskattur

lagafrumvarp

Stofnlánaadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Stofnlánaadeild landbúnaðarins

lagafrumvarp