Vilhjálmur Egilsson: ræður


Ræður

Krafa um dreifða eignaraðild við sölu á hlut ríkisins í ríkisbönkunum

umræður utan dagskrár

Gjald af áfengi og tóbaki

(hækkun gjalda)
lagafrumvarp

Afgreiðsla efh.- og viðskn. á frumvarpi um tekjuskatt og eignarskatt

athugasemdir um störf þingsins

Skyldutrygging lífeyrisréttinda

(viðmiðun lífeyris)
lagafrumvarp

Innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta

(tryggingatími)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður bænda

(skylduaðild maka, skipting iðgjalda)
lagafrumvarp

Endurgreiðsla oftekinna skatta og gjalda

(vextir)
lagafrumvarp

Stofnlánadeild verslunarfyrirtækja

(verslunarlánasjóður)
lagafrumvarp

Ábyrgðir vegna lánaflokks í Norræna fjárfestingarbankanum til umhverfismála

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

(sérstakur tekjuskattur, rekstrartap, vextir o.fl.)
lagafrumvarp

Fjármálafyrirtæki

(heildarlög)
lagafrumvarp

Tryggingagjald

(lækkun gjalds o.fl.)
lagafrumvarp

Aukatekjur ríkissjóðs

(ýmsar gjaldtökuheimildir)
lagafrumvarp

Lífeyrissjóður sjómanna

(elli- og makalífeyrir)
lagafrumvarp

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi

(gjaldaheimildir)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla skatts á fjármagnstekjur

(viðurlög, skilaskylda)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(innheimta, skuldajöfnun o.fl.)
lagafrumvarp

Fjáröflun til vegagerðar

(afsláttur af þungaskatti)
lagafrumvarp

Útflutningsaðstoð

(heildarlög)
lagafrumvarp

Yfirlit yfir ræðutíma og fjölda

Ræðutegund Fjöldi Mínútur
Flutningsræða 17 41,78
Andsvar 4 7,67
Ræða 3 6,15
Samtals 24 55,6