1998-05-05 20:31:52# 122. lþ.#F 118.#2. fundur. Sveitarstjórnarlög., til 02:12:32| F gert 8 12:8
[prenta uppsett í dálka] 118. fundur, 122. lþ.

Sveitarstjórnarlög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 288. mál (heildarlög). --- Þskj. 359, nál. 1192 og 1275, brtt. 1193 og 1276, till. til rökst. dagskrár 1326.

[20:32]

Jóhanna Sigurðardóttir (frh.):


[22:00]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[22:00]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[22:02]

Pétur H. Blöndal (andsvar):


[22:03]

Jóhanna Sigurðardóttir (andsvar):


[22:05]

Ágúst Einarsson (um fundarstjórn):


[22:06]

Forseti (Ólafur G. Einarsson):


[22:06]

Guðmundur Árni Stefánsson:


[01:20]

Frsm. minni hluta félmn. (Rannveig Guðmundsdóttir) (um fundarstjórn):


[01:21]

Forseti (Guðni Ágústsson):


[01:22]

Sighvatur Björgvinsson (um fundarstjórn):


[01:23]

Forseti (Guðni Ágústsson):


[01:24]

Kristín Halldórsdóttir: