2004-12-09 10:02:12# 131. lþ.#F 54.#18. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 13:08:01| F gert 27 8:13
[prenta uppsett í dálka] 54. fundur, 131. lþ.

Tekjuskattur og eignarskattur, 2. umr.

Stjfrv., 351. mál (skatthlutfall, afnám eignarskatts o.fl.). --- Þskj. 400, nál. 591, 608 og 609, brtt. 598.

[10:02]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal):


[10:11]

Einar Már Sigurðarson (andsvar):


[10:13]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[10:15]

Einar Már Sigurðarson (andsvar):


[10:17]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[10:18]

Frsm. 1. minni hluta efh.- og viðskn. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[10:21]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[10:23]

Frsm. 1. minni hluta efh.- og viðskn. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[10:25]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[10:27]

Frsm. 1. minni hluta efh.- og viðskn. (Össur Skarphéðinsson):


[10:54]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):


[10:55]

Frsm. 1. minni hluta efh.- og viðskn. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[10:56]

Fjármálaráðherra (Geir H. Haarde) (andsvar):


[10:58]

Frsm. 1. minni hluta efh.- og viðskn. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[10:59]

Sigurður Kári Kristjánsson (andsvar):


[11:00]

Frsm. 1. minni hluta efh.- og viðskn. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[11:02]

Sigurður Kári Kristjánsson (andsvar):


[11:03]

Frsm. 1. minni hluta efh.- og viðskn. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[11:04]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[11:06]

Frsm. 1. minni hluta efh.- og viðskn. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[11:07]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[11:08]

Frsm. 1. minni hluta efh.- og viðskn. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[11:09]

Dagný Jónsdóttir (andsvar):


[11:10]

Frsm. 1. minni hluta efh.- og viðskn. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[11:11]

Dagný Jónsdóttir (andsvar):


[11:13]

Frsm. 1. minni hluta efh.- og viðskn. (Össur Skarphéðinsson) (andsvar):


[11:14]

Frsm. 2. minni hluta efh.- og viðskn. (Ögmundur Jónasson):


[12:00]

Siv Friðleifsdóttir (andsvar):


[12:02]

Frsm. 2. minni hluta efh.- og viðskn. (Ögmundur Jónasson) (andsvar):


[12:03]

Siv Friðleifsdóttir (andsvar):


[12:04]

Frsm. 2. minni hluta efh.- og viðskn. (Ögmundur Jónasson) (andsvar):


[12:05]

Ásta Möller (andsvar):


[12:07]

Frsm. 2. minni hluta efh.- og viðskn. (Ögmundur Jónasson) (andsvar):


[12:08]

Ásta Möller (andsvar):


[12:09]

Frsm. 2. minni hluta efh.- og viðskn. (Ögmundur Jónasson) (andsvar):


[12:10]

Drífa Hjartardóttir (andsvar):


[12:12]

Frsm. 2. minni hluta efh.- og viðskn. (Ögmundur Jónasson) (andsvar):


[12:13]

Drífa Hjartardóttir (andsvar):


[12:14]

Frsm. 2. minni hluta efh.- og viðskn. (Ögmundur Jónasson) (andsvar):


[12:15]

Birgir Ármannsson (andsvar):


[12:16]

Frsm. 2. minni hluta efh.- og viðskn. (Ögmundur Jónasson) (andsvar):


[12:18]

Birgir Ármannsson (andsvar):


[12:19]

Frsm. 2. minni hluta efh.- og viðskn. (Ögmundur Jónasson) (andsvar):


[12:20]

Útbýting þingskjala:

[12:21]

Guðjón A. Kristjánsson:


[12:51]

Birgir Ármannsson (andsvar):


[12:53]

Guðjón A. Kristjánsson (andsvar):


[12:55]

Birgir Ármannsson (andsvar):


[12:57]

Guðjón A. Kristjánsson (andsvar):


[12:59]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[13:02]

Guðjón A. Kristjánsson (andsvar):


[13:04]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal) (andsvar):


[13:05]

Guðjón A. Kristjánsson (andsvar):