Fundargerð 145. þingi, 53. fundi, boðaður 2015-12-12 10:00, stóð 10:02:19 til 18:13:07 gert 14 8:6
Alþingishúsið [prenta uppsett í dálka] [<-][->]

53. FUNDUR

laugardaginn 12. des.,

kl. 10 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Fjárlög 2016, frh. 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 585, 599, 600 og 601, brtt. 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 604, 605, 606, 607, 611 og 612.

[10:02]

Horfa

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 12:43]


Um fundarstjórn.

Breytingartillögur við fjárlagafrumvarpið.

[14:00]

Horfa

Málshefjandi var Helgi Hjörvar.


Fjárlög 2016, frh. 2. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 1, nál. 585, 599, 600 og 601, brtt. 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 604, 605, 606, 607, 611 og 612.

[14:33]

Horfa

[17:49]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

Fundi slitið kl. 18:13.

---------------