Fundargerð 149. þingi, 52. fundi, boðaður 2018-12-14 23:59, stóð 15:08:12 til 16:10:27 gert 17 9:31
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

52. FUNDUR

föstudaginn 14. des.,

að loknum 51. fundi.

Dagskrá:


Frestun á skriflegum svörum.

Fjöldi starfsmanna sem vinna við gerð lagafrumvarpa. Fsp. KGH, 363. mál. --- Þskj. 442.

Útgáfa á ársskýrslum. Fsp. ÓBK, 384. mál. --- Þskj. 505.

Kærur og málsmeðferðartími. Fsp. BLG, 424. mál. --- Þskj. 573.

[15:08]

Horfa


Afbrigði um dagskrármál.

[15:08]

Horfa


Kosning eins varamanns í stað Vilborgar G. Hansen í bankaráð Seðlabanka Íslands til fyrsta þings eftir næstu almennar alþingiskosningar, sbr. 26. gr. laga nr. 36/2001, um Seðlabanka Íslands.

Fram kom ein tilnefning og þar sem ekki voru fleiri tilnefndir en kjósa skyldi lýsti forseti yfir að kosin væri án atkvæðagreiðslu:

Valgerður Sveinsdóttir.


Fjáraukalög 2018, 3. umr.

Stjfrv., 437. mál. --- Þskj. 756, brtt. 767.

[15:09]

Horfa

[15:49]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 776).


Fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og um upplýsingaskyldu þeirra, 3. umr.

Frv. KJak o.fl., 440. mál (aukið gagnsæi í stjórnmálum, framlög, birting ársreikninga o.fl.). --- Þskj. 757.

Enginn tók til máls.

[16:00]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 777).


Stuðningur við útgáfu bóka á íslensku, 3. umr.

Stjfrv., 176. mál. --- Þskj. 758.

Enginn tók til máls.

[16:00]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 778).


Þinglýsingalög o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 68. mál (rafrænar þinglýsingar). --- Þskj. 759.

Enginn tók til máls.

[16:06]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 779).


Útlendingar og Schengen-upplýsingakerfið á Íslandi, 3. umr.

Stjfrv., 221. mál (ýmsar breytingar). --- Þskj. 760.

Enginn tók til máls.

[16:07]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 780).


Breyting á ýmsum lögum vegna afnáms ákvæða um uppreist æru, 3. umr.

Stjfrv., 222. mál. --- Þskj. 761.

Enginn tók til máls.

[16:07]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 781).


Breyting á ýmsum lögum vegna laga nr. 90/2018, um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga, 3. umr.

Stjfrv., 77. mál (stofnanir samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis). --- Þskj. 773.

Enginn tók til máls.

[16:08]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 782).


Landgræðsla, 3. umr.

Stjfrv., 232. mál. --- Þskj. 774.

Enginn tók til máls.

[16:08]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 783).


Þingfararkaup alþingismanna og þingfararkostnaður, 3. umr.

Frv. BÁ o.fl., 471. mál (starfsmenn þingflokka og aðstoðarmenn formanna stjórnmálaflokka). --- Þskj. 704.

Enginn tók til máls.

[16:09]

Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 784).


Veiting ríkisborgararéttar, 2. umr.

Frv. allsherjar- og menntamálanefndar, 479. mál. --- Þskj. 749.

Enginn tók til máls.

[16:10]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.

Fundi slitið kl. 16:10.

---------------