Fundargerð 152. þingi, 84. fundi, boðaður 2022-06-02 10:30, stóð 10:30:30 til 20:04:59 gert 7 11:20
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

84. FUNDUR

fimmtudaginn 2. júní,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Tilhögun þingfundar.

[10:30]

Horfa

Forseti tilkynnti að gert yrði hlé á þingfundi vegna fundar formanna þingflokka.


Lengd þingfundar.

[10:31]

Horfa

Forseti lagði til að þingfundur gæti staðið lengur en þingsköp kvæðu á um.


Óundirbúinn fyrirspurnatími.

[10:31]

Horfa


Frumvarp um endurgreiðslu vegna kvikmyndagerðar.

[10:31]

Horfa

Spyrjandi var Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.


Aðild að Evrópusambandinu.

[10:38]

Horfa

Spyrjandi var Hanna Katrín Friðriksson.


Orkuskipti og raforkuöryggi.

[10:46]

Horfa

Spyrjandi var Þórunn Sveinbjarnardóttir.


Ylræktargarður.

[10:53]

Horfa

Spyrjandi var Jakob Frímann Magnússon.


Kjörræðismaður Íslands í Hvíta-Rússlandi.

[10:59]

Horfa

Spyrjandi var Björn Leví Gunnarsson.

[Fundarhlé. --- 11:06]


Flutningur aðseturs Vatnajökulsþjóðgarðs, munnleg skýrsla umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra. - Ein umræða.

[11:40]

Horfa

Umræðu lokið.

[Fundarhlé. --- 12:57]


Afbrigði um dagskrármál.

[13:17]

Horfa


Landlæknir og lýðheilsa, frh. 2. umr.

Stjfrv., 414. mál (skimunarskrá). --- Þskj. 593, nál. 853.

[13:18]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Heilbrigðisþjónusta, frh. 2. umr.

Stjfrv., 433. mál (stjórn Landspítala). --- Þskj. 617, nál. 1118, brtt. 1132.

[13:19]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Hollustuhættir og mengunarvarnir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 333. mál (menntun og eftirlit). --- Þskj. 473, nál. 689.

[13:28]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Heimild Reykjavíkurborgar til að skipa nefnd til að kanna starfsemi vöggustofa, frh. 2. umr.

Stjfrv., 599. mál. --- Þskj. 841, nál. 1088.

[13:31]

Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Framfylgd ályktana Vestnorræna ráðsins árið 2021, fyrri umr.

Þáltill. Íslandsdeild Vestnorræna ráðsins, 643. mál. --- Þskj. 901.

[13:33]

Horfa

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og utanrmn.


Virðisaukaskattur, 1. umr.

Stjfrv., 679. mál (fjöldatakmörkun rafmagnsbifreiða o.fl.). --- Þskj. 1012.

[15:17]

Horfa

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og efh.- og viðskn.


Frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins, 3. umr.

Stjfrv., 517. mál (EURES-netið). --- Þskj. 740.

Enginn tók til máls.

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Aðbúnaður, hollustuhættir og öryggi á vinnustöðum, 2. umr.

Stjfrv., 590. mál (vinnutími starfsmanna sem veita notendastýrða persónulega aðstoð). --- Þskj. 832, nál. 1117 og 1133.

[17:05]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Almannavarnir, 2. umr.

Stjfrv., 181. mál (almannavarnastig o.fl.). --- Þskj. 183, nál. 903.

[18:43]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Matvæli og eftirlit með fóðri, áburði og sáðvöru, 2. umr.

Stjfrv., 475. mál (lífræn framleiðsla). --- Þskj. 684, nál. 1089.

[19:31]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Hjúskaparlög, 2. umr.

Stjfrv., 163. mál (aldur hjónaefna, könnunarmenn o.fl.). --- Þskj. 165, nál. 770.

[19:51]

Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

[20:02]

Útbýting þingskjala:

Út af dagskrá voru tekin 11.--15., 17. og 20.--23. mál.

Fundi slitið kl. 20:04.

---------------