Matthías Á. Mathiesen: ræður


Ræður

Vegamál við Siglufjörð

fyrirspurn

Snjómokstur

fyrirspurn

Greinargerð utanrrh. um byggingu flugstöðvar

skýrsla ráðherra

Veiting atvinnurekstrarleyfa til erlendra ferðaskrifstofa

fyrirspurn

Vesturlandsvegur

þingsályktunartillaga

Aflagjald til hafna

fyrirspurn

Kostnaður við byggingu Flugstöðvar Leifs Eiríksson

beiðni um skýrslu

Hafnalög

(gjaldskrá)
lagafrumvarp

Tjón á ljósleiðurum

fyrirspurn

Leigukjör Stöðvar 2

fyrirspurn

Utanríkismál

skýrsla

Tvöföldun Reykjanesbrautar

þingsályktunartillaga

Tjón Norræna fjárfestingarbankans af gjaldþroti Kongsbergs Våpenfabrikk

fyrirspurn

Kolbeinsey

fyrirspurn

Siglingamálastofnun ríkisins

(aðild Landssambands smábátaeigenda að siglingamálaráði)
lagafrumvarp

Framkvæmdir við Reykjanesbraut

fyrirspurn

Öryggis- og björgunarbúnaður í skipum

fyrirspurn

Flugvellir á Akureyri og Egilsstöðum

fyrirspurn

Vegamál

fyrirspurn

Vegáætlun 1987--1990

þingsályktunartillaga

Flugmálaáætlun 1988--1991

þingsályktunartillaga

Ferðamál

(sala Ferðaskrifstofu ríkisins)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(réttur til leiguaksturs á fólksbílum)
lagafrumvarp

Kaupskipaeign Íslendinga

fyrirspurn

Ferðamenn

fyrirspurn

Ferðamál

(sala Ferðaskrifstofu ríkisins)
lagafrumvarp

Samræming áætlana á sviði samgöngumála og mannvirkjagerðar

þingsályktunartillaga

Vinnubrögð og fundahald

um fundarstjórn

Leigubifreiðar

(réttur til leiguaksturs á fólksbílum)
lagafrumvarp

Siglingamálastofnun ríkisins

(aðild Landssambands smábátaeigenda að siglingamálaráði)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(réttur til leiguaksturs á fólksbílum)
lagafrumvarp

Vegáætlun 1987--1990

þingsályktunartillaga

Ferðamál

(sala Ferðaskrifstofu ríkisins)
lagafrumvarp

Leigubifreiðar

(réttur til leiguaksturs á fólksbílum)
lagafrumvarp

Ferðamál

(sala Ferðaskrifstofu ríkisins)
lagafrumvarp