2002-11-26 13:39:13# 128. lþ.#F 36.#1. fundur. Fjáraukalög 2002., til 15:14:13| L gert 27 8:32
[prenta uppsett í dálka] 36. fundur, 128. lþ.

Fjáraukalög 2002, 2. umr.

Stjfrv., 66. mál. --- Þskj. 66, nál. 449, 466 og 467, brtt. 450.

[13:39]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Ólafur Örn Haraldsson):


[13:41]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Einar Már Sigurðarson):


[13:53]

Guðmundur Árni Stefánsson (andsvar):


[13:55]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Einar Már Sigurðarson) (andsvar):


[13:57]

Forseti (Halldór Blöndal):


[13:57]

Guðmundur Árni Stefánsson (andsvar):


[13:58]

Forseti (Halldór Blöndal):


[13:58]

Frsm. 1. minni hluta fjárln. (Einar Már Sigurðarson) (andsvar):


[14:02]

Forseti (Halldór Blöndal):


[14:03]

Guðmundur Árni Stefánsson (um fundarstjórn):


[14:05]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason):


[14:30]

Ísólfur Gylfi Pálmason (andsvar):


[14:32]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[14:34]

Ísólfur Gylfi Pálmason (andsvar):


[14:35]

Frsm. 2. minni hluta fjárln. (Jón Bjarnason) (andsvar):


[14:38]

Guðjón A. Kristjánsson:


[14:49]

Gísli S. Einarsson:


[14:55]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Ólafur Örn Haraldsson) (andsvar):


[14:58]

Gísli S. Einarsson (andsvar):


[14:59]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Ólafur Örn Haraldsson) (andsvar):


[15:01]

Gísli S. Einarsson (andsvar):


[15:03]

Árni Steinar Jóhannsson:


[15:09]

Frsm. meiri hluta fjárln. (Ólafur Örn Haraldsson) (andsvar):


[15:12]

Árni Steinar Jóhannsson (andsvar):