Fundargerð 138. þingi, 54. fundi, boðaður 2009-12-19 23:59, stóð 12:00:37 til 17:55:08 gert 21 8:27
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

54. FUNDUR

laugardaginn 19. des.,

að loknum 53. fundi.

Dagskrá:


Afbrigði um dagskrármál.

[12:00]

Hlusta | Horfa


Tilhögun þingfundar.

[12:02]

Hlusta | Horfa

Forseti benti á að öll dagskrármálin kæmu bæði til umræðu og atkvæðagreiðslu.


Vitamál, 3. umr.

Stjfrv., 74. mál (hækkun gjalds). --- Þskj. 74 (með áorðn. breyt. á þskj. 494).

Enginn tók til máls.

[12:02]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 538).


Siglingastofnun Íslands, 3. umr.

Stjfrv., 75. mál (gjaldtökuheimild og sala sérhæfðrar þjónustu). --- Þskj. 75 (með áorðn. breyt. á þskj. 493).

Enginn tók til máls.

[12:03]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 539).


Fjarskipti, 3. umr.

Stjfrv., 57. mál (lækkun jöfnunargjalds og EES-reglur um reiki). --- Þskj. 57.

Enginn tók til máls.

[12:04]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 540).


Áhafnir íslenskra fiskiskipa, varðskipa, skemmtibáta og annarra skipa, 3. umr.

Stjfrv., 59. mál (öryggi frístundaskipa). --- Þskj. 59.

Enginn tók til máls.

[12:04]

Hlusta | Horfa

Frv. afgr. sem lög frá Alþingi (þskj. 541).


Ráðstafanir í skattamálum, 2. umr.

Stjfrv., 239. mál (breyting ýmissa laga, hækkun gjalda). --- Þskj. 273, nál. 515, 519, 525 og 527, brtt. 526.

[12:05]

Hlusta | Horfa

[12:29]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 12:58]

[14:02]

Útbýting þingskjala:

[14:03]

Hlusta | Horfa

[Fundarhlé. --- 14:08]

[14:14]

Hlusta | Horfa

[15:10]

Útbýting þingskjala:

[17:06]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Dómstólar, 2. umr.

Stjfrv., 307. mál (tímabundin fjölgun dómara). --- Þskj. 359, nál. 514.

[17:16]

Hlusta | Horfa

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Ráðstafanir í skattamálum, frh. 2. umr.

Stjfrv., 239. mál (breyting ýmissa laga, hækkun gjalda). --- Þskj. 273, nál. 515, 519, 525 og 527, brtt. 526.

[17:20]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Dómstólar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 307. mál (tímabundin fjölgun dómara). --- Þskj. 359, nál. 514.

[17:47]

Hlusta | Horfa


Frumvarpið gengur til 3. umræðu .


Um fundarstjórn.

Greinargerð með atkvæði.

[17:48]

Hlusta | Horfa

Málshefjandi var Birkir Jón Jónsson.

Fundi slitið kl. 17:55.

---------------