Útbýting 152. þingi, 73. fundi 2022-04-29 14:56:10, gert 29 15:16

Ákvörðun ríkisstjórnarinnar um að leggja Bankasýslu ríkisins niður, 664. mál, fsp. ÞorbG, þskj. 958.

Barnaverndarlög, 584. mál, þskj. 962.

Brot gegn áfengislögum, 669. mál, fsp. SÞÁ, þskj. 968.

Einkarekin heilsugæsla á Suðurnesjum, 671. mál, þáltill. GHaf o.fl., þskj. 970.

Einkarekin heilsugæslustöð á Akureyri, 672. mál, þáltill. BGuðm o.fl., þskj. 971.

Greiðsluþátttaka vegna blóðskilunarmeðferðar, 665. mál, fsp. LRS, þskj. 959.

Hlutlaus skráning kyns í vegabréfum, 670. mál, fsp. AIJ, þskj. 969.

Kulnun starfsfólks á Landspítala, 666. mál, fsp. ESH, þskj. 965.

Kynja- og jafnréttissjónarmið í heilbrigðisþjónustu, 660. mál, fsp. DME, þskj. 954.

Listamannalaun, 408. mál, þskj. 961.

Málefni innflytjenda, 271. mál, þskj. 960.

Netsala áfengis innan lands, 668. mál, fsp. SÞÁ, þskj. 967.

Sjávarspendýr, 662. mál, fsp. AIJ, þskj. 956.

Skaðaminnkandi aðgerðir, 661. mál, fsp. DME, þskj. 955.

Skipan í stjórnir, starfshópa, nefndir, ráð o.þ.h., 549. mál, svar matvrh., þskj. 950.

Skotvopnaeign, innflutning skotvopna og framleiðslu, 403. mál, svar dómsmrh., þskj. 941.

Tryggingavernd og starfsemi Bjargráðasjóðs, 663. mál, fsp. EBjarn, þskj. 957.

Útvistun aðgerða vegna of langs biðtíma, 667. mál, fsp. HKF, þskj. 966.