Hannes Jónsson: ræður


Ræður

Laun embættismanna

lagafrumvarp

Útvegsbanki Íslands h/f

lagafrumvarp

Seðlaútgáfa Íslandsbanka, hlutafjárauki o. fl

lagafrumvarp

Útvegsbanki Íslands h/f

lagafrumvarp

Forkaupsréttur kaupstaða á hafnarmannvirkjum o. fl.

lagafrumvarp

Skipun barnakennara og laun þeirra

lagafrumvarp

Ágangur búfjár

lagafrumvarp

Skipun barnakennara og laun þeirra

lagafrumvarp

Kosningar til Alþingis

lagafrumvarp

Háskólakennarar

lagafrumvarp

Fræðslumálastjórn

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Útvegsbanki Íslands h/f

lagafrumvarp

Gengisviðauki

lagafrumvarp

Hafnargerð á Sauðárkróki

lagafrumvarp

Fjárlög 1931

lagafrumvarp

Hafnargerð á Dalvík

lagafrumvarp

Hafnargerð á Akranesi

lagafrumvarp

Héraðsskóli

lagafrumvarp

Vegalög

lagafrumvarp

Hafnarlög fyrir Vestmannaeyjar

lagafrumvarp

Héraðsskóli

lagafrumvarp

Útvarp

lagafrumvarp

Verðtollur

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1928

lagafrumvarp

Landsreikningar 1928

lagafrumvarp

Yfirsetukvennalög

lagafrumvarp

Fjáraukalög 1928

lagafrumvarp

Jarðræktarlög

lagafrumvarp

Styrkur samkvæmt jarðræktarlögunum

þingsályktunartillaga