Matthías Bjarnason: ræður


Ræður

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Framkvæmdasjóður aldraðra

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Vátryggingastarfsemi

lagafrumvarp

Útflutningsgjald af sjávarafurðum

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Tímabundið vörugjald

lagafrumvarp

Fjárlög 1982

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Verðjöfnunargjald af raforku

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Fjárlög 1982

lagafrumvarp

Tollskrá o.fl.

lagafrumvarp

Erlendar lántökur vegna viðskipta með fiskiskip innanlands

fyrirspurn

Sölustofnun lagmetis

fyrirspurn

Erlendar lántökur vegna viðskipta með fiskiskip innanlands

fyrirspurn

Sölustofnun lagmetis

fyrirspurn

Umræður utan dagskrár

Olíugjald til fiskiskipa

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Tekjuskattur og eignarskattur

lagafrumvarp

Tekjuöflun vegna ráðstafana í efnahagsmálum

lagafrumvarp

Efling innlends iðnaðar

þingsályktunartillaga

Byggðaþróun í Árneshreppi

þingsályktunartillaga

Vátryggingastarfsemi

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Almannatryggingar

lagafrumvarp

Lánsfjárlög 1982

lagafrumvarp

Viðauki við vegáætlun 1981--1984

þingsályktunartillaga

Lánsfjárlög 1982

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Skattur á verslunar- og skrifstofuhúsnæði

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna breytingar á gengi íslenskrar krónu

lagafrumvarp

Verðlag og samkeppnishömlur

lagafrumvarp

Ábúðarlög

lagafrumvarp

Aukaþing til að afgreiða nýja stjórnarskrá

þingsályktunartillaga

Verðlag og samkeppnishömlur

lagafrumvarp

Tollskrá

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Umræður utan dagskrár

Viðlagatrygging Íslands

lagafrumvarp

Sjálfskuldarábyrgð á lánum til kaupa á skuttogurum

lagafrumvarp

Viðauki við vegáætlun 1981--1984

þingsályktunartillaga

Skýrsla forsætisráðherra um Framkvæmdastofnun ríkisins

skýrsla ráðherra

Lyfjadreifing

lagafrumvarp

Umræður utan dagskrár

Skattskylda innlánsstofnana

lagafrumvarp

Hagnýting orkulinda

þingsályktunartillaga

Skattskylda innlánsstofnana

lagafrumvarp

Lyfjadreifing

lagafrumvarp