Salome Þorkelsdóttir: ræður


Ræður

Meðferð opinberra mála

(sifskaparbrot)
lagafrumvarp

Almenn hegningarlög

(kynferðisbrot)
lagafrumvarp

Heilbrigðisfræðsluráð

lagafrumvarp

Dagvistun barna á forskólaaldri

lagafrumvarp

Samfélagsþjónusta sem úrræði í viðurlagakerfinu

fyrirspurn

Löggæslumál

fyrirspurn

Afplánunarmál

fyrirspurn

Þjóðvegir á höfuðborgarsvæðinu

þingsályktunartillaga

Tollalög

(tollskrá)
lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

(skattkort, sjómannaafsláttur o.fl.)
lagafrumvarp

Stjórn fiskveiða

(heildarlög)
lagafrumvarp

Heilbrigðisþjónusta

(heilsuverndarstarf í Reykjavík og Garðakaupstað)
lagafrumvarp

Hollustuhættir og heilbrigðiseftirlit

(heildarendurskoðun)
lagafrumvarp

Fangelsi og fangavist

(heildarlög)
lagafrumvarp

Rannsóknarnefnd umferðarslysa

fyrirspurn

Iðgjaldahækkanir bifreiðatrygginga

umræður utan dagskrár

Mat á heimilisstörfum

þingsályktunartillaga

Grunnskóli

(skólaskylda, samfelldur skóladagur o.fl.)
lagafrumvarp

Tekjustofnar sveitarfélaga

lagafrumvarp

Staðgreiðsla opinberra gjalda

lagafrumvarp

Eiturefni og hættuleg efni

(heildarlög)
lagafrumvarp

Söluskattur

(strætisvagnar)
lagafrumvarp

Meðferð opinberra mála

(sifskaparbrot)
lagafrumvarp

Grunnskóli

(skólaráð)
lagafrumvarp

Lækkun raforkukostnaðar í gróðurhúsum

þingsályktunartillaga

Almennar stjórnmálaumræður

Virðisaukaskattur

lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Framhaldsskólar

(heildarlög)
lagafrumvarp

Áfengislög

(innflutningur og sala á áfengu öli)
lagafrumvarp

Framtíðarhlutverk héraðsskólanna

þingsályktunartillaga

Skoðanakannanir

þingsályktunartillaga

Könnun á launavinnu framhaldsskólanema

þingsályktunartillaga

Hávaðamengun

þingsályktunartillaga

Akstur utan vega

þingsályktunartillaga

Verndun ósonlagsins

þingsályktunartillaga

Þjónustumiðstöð fyrir heyrnarskerta

þingsályktunartillaga

Könnun á stöðu handmenntakennslu í grunnskólanum

þingsályktunartillaga