Jónas Jónsson frá Hriflu: ræður


Ræður

Tolleftirgjöf af bifreiðum

fyrirspurn

Skilnaður Íslands og Danmerkur

fyrirspurn

Stöðuveitingar við atvinnudeild háskólans

fyrirspurn

Prófdómendur og prófnefndir

fyrirspurn

Málshöfðunarleyfi gegn þingmanni

umræður utan dagskrár

Húsameistara- og eftirlitsstörf við nokkur stóhýsi

fyrirspurn

Kvikmyndahús háskólans

fyrirspurn

Landspróf

fyrirspurn

Rannsóknarstöðin á Keldum

fyrirspurn

Fjárskipti í Eyjafirði og Skagafirði

fyrirspurn

Ríkisframlag til rekstrar nokkurra skóla

fyrirspurn

Tolleftirgjöf af bifreiðum

fyrirspurn

Þátttaka Íslands í Norður-Atlantshafssamningi

þingsályktunartillaga

Vantraust á ríkisstjórnina

vantraust

Fjárlög 1949

lagafrumvarp

Rafmagnsverð

fyrirspurn

Verzlunarskipti við Spán

þingsályktunartillaga

Skattfrelsi sparifjár

þingsályktunartillaga

Áburðarverksmiðja

þingsályktunartillaga

Húsaleiga

lagafrumvarp

Fyrirspurnir um stjórnarráðstafanir o.fl

umræður utan dagskrár

Þjóðartekjur af útgerð 1947

fyrirspurn

Skriðuklaustur

fyrirspurn

Klak í ám og vötnum

fyrirspurn

Tolleftirgjöf af bifreiðum

fyrirspurn

Bygging fornminjasafns

fyrirspurn

Landshöfn í Höfn í Hornafirði

lagafrumvarp

Kaldaðarnes í Flóa

þingsályktunartillaga

Rafmagnsnotkun í sveitum

þingsályktunartillaga

Innflutningur raftækja til heimilisnota

þingsályktunartillaga

Lönd hjá Kleppi handa Menntaskólanum í Reykjavík

fyrirspurn

Fjárbú ríkisins á Hesti

fyrirspurn

Fiskiðjuver í Reykjavík

fyrirspurn

Riftun kaupsamnings um Silfurtún

þingsályktunartillaga

Kaldaðarnes í Flóa

þingsályktunartillaga

Mjólkurflutningar til Reykjavíkur úr Borgarfjarðarhéraði

fyrirspurn

Landhelgisgæzla og stækkun landhelginnar

þingsályktunartillaga

Mænuveikivarnir

þingsályktunartillaga

Þingfréttir í útvarpi

fyrirspurn

Hafrannsóknir og friðun Faxaflóa

fyrirspurn

Skipakaup

fyrirspurn

Landhelgisgæzla og stækkun landhelginnar

þingsályktunartillaga

Sóttvarnarstöðvar í sambandi við innflutning sauðfjár

fyrirspurn

Ríkisskattar samvinnufélaganna

fyrirspurn

Fæðingardeild landsspítalans

fyrirspurn

Lyfsölumál

fyrirspurn

Skuldir og ábyrgðir ríkissjóðs

fyrirspurn

Síldarveiðar í Hvalfirði

fyrirspurn

Kynbótastöðin á Úlfarsá

fyrirspurn

Njósnir fyrir flugvöllum ríkisins

fyrirspurn

Bændaskólar

fyrirspurn

Afgreiðsla mála úr nefndum o.fl.

umræður utan dagskrár

Bændaskólar

fyrirspurn

Menntaskólakennsla í Laugarvatnsskóla

fyrirspurn

Sjúkrahælin í Kumbaravogi og Kaldaðarnesi

fyrirspurn

Verðmæti landbúnaðarvöru

fyrirspurn

Vegamál

fyrirspurn

Marshallaðstoðin

skýrsla ráðherra