Sigurvin Einarsson: ræður


Ræður

Verðtrygging launa

lagafrumvarp

Iðnrekstur í kauptúnum og kaupstöðum

fyrirspurn

Skipströnd og vogrek

lagafrumvarp

Lækkun skatta og útsvara

lagafrumvarp

Vestfjarðaskip

lagafrumvarp

Menntaskóli Vestfirðinga

(á Ísafirði)
lagafrumvarp

Áburðarverksmiðja

lagafrumvarp

Framkvæmd vegáætlunar 1964

skýrsla ráðherra

Héraðslæknar

fyrirspurn

Sala eyðijarðarinnar Miðhúsa í Gufudalshreppi

lagafrumvarp

Leiklistarstarfsemi áhugamanna

lagafrumvarp

Veiting prestakalla

lagafrumvarp

Fjárlög 1965

lagafrumvarp

Ferðamál

lagafrumvarp

Söluskattur

lagafrumvarp

Fjárlög 1965

lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 1965--68

þingsályktunartillaga

Kvikmyndasýningar í sveitum

þingsályktunartillaga

Læknaskipunarlög

lagafrumvarp

Vernd barna og ungmenna

lagafrumvarp

Ráðstafanir vegna sjávarútvegsins

lagafrumvarp

Umferðarlög

lagafrumvarp

Útfærsla fiskveiðilandhelginnar fyrir Vestfjörðum

þingsályktunartillaga

Vegáætlun fyrir árin 1965--68

þingsályktunartillaga

Læknaskipunarlög

lagafrumvarp

Vegáætlun fyrir árin 1965--68

þingsályktunartillaga

Læknaskipunarlög

lagafrumvarp

Menntaskólar

lagafrumvarp

Húsnæðismálastofnun ríkisins

lagafrumvarp

Rannsóknir í þágu atvinnuveganna

lagafrumvarp

Lausn kjaradeilu atvinnuflugmanna

lagafrumvarp

Einkasala ríkisins á tóbaki

(br. 58/1931)
lagafrumvarp

Lántaka til vegaframkvæmda

lagafrumvarp

Vestfjarðaskip

lagafrumvarp

Lántaka til vegaframkvæmda

lagafrumvarp