1996-05-03 12:02:11# 120. lþ.#F 130.#6. fundur. Framhaldsskólar., til 17:46:37| L gert 3 18:31
[prenta uppsett í dálka] 130. fundur

Framhaldsskólar, 2. umr.

Stjfrv., 94. mál (heildarlög). --- Þskj. 96, nál. 882, 889 og 905, brtt. 883.

[12:02]

Frsm. meiri hluta menntmn. (Sigríður A. Þórðardóttir):


[12:21]

Frsm. 1. minni hluta menntmn. (Lúðvík Bergvinsson):


[12:25]

Frsm. 2. minni hluta menntmn. (Guðný Guðbjörnsdóttir):


[12:49]

Frsm. meiri hluta menntmn. (Sigríður A. Þórðardóttir) (andsvar):


[12:51]

Frsm. 2. minni hluta menntmn. (Guðný Guðbjörnsdóttir) (andsvar):


[12:53]

Frsm. meiri hluta menntmn. (Sigríður A. Þórðardóttir) (andsvar):


[12:54]

Hjálmar Árnason:


[13:18]

Sigríður Jóhannesdóttir:


[13:28]

Hjálmar Árnason (andsvar):


[13:30]

Sigríður Jóhannesdóttir (andsvar):


[13:31]

Frsm. meiri hluta menntmn. (Sigríður A. Þórðardóttir) (andsvar):


[13:32]

Svanfríður Jónasdóttir:


[14:09]

Árni M. Mathiesen (andsvar):


[14:10]

Svanfríður Jónasdóttir (andsvar):


[14:10]

Frsm. meiri hluta menntmn. (Sigríður A. Þórðardóttir) (andsvar):


[14:13]

Svanfríður Jónasdóttir (andsvar):


[14:14]

Frsm. meiri hluta menntmn. (Sigríður A. Þórðardóttir) (andsvar):


[14:15]

Stefán Guðmundsson:


[14:38]

Útbýting þingskjala:

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:43]

Of skammt var liðið frá útbýtingu brtt. 910. --- Afbrigði samþ. með 33 shlj. atkv.

[14:43]

Ragnar Arnalds:


[14:55]

Kristín Ástgeirsdóttir:


[15:37]

Frsm. 2. minni hluta menntmn. (Guðný Guðbjörnsdóttir) (andsvar):


[15:38]

Kristín Ástgeirsdóttir (andsvar):


[15:41]

Frsm. 1. minni hluta menntmn. (Lúðvík Bergvinsson) (andsvar):


[15:42]

Kristín Ástgeirsdóttir (andsvar):


[15:44]

Frsm. 1. minni hluta menntmn. (Lúðvík Bergvinsson) (andsvar):


[15:45]

Kristín Ástgeirsdóttir (andsvar):


[15:48]

Útbýting þingskjals:

[15:48]

Hjálmar Jónsson:


[15:55]

Sturla Böðvarsson:


[16:07]

Stefán Guðmundsson (andsvar):


[16:08]

Sturla Böðvarsson (andsvar):


[16:11]

Stefán Guðmundsson (andsvar):


[16:12]

Sturla Böðvarsson (andsvar):


[16:15]

Steingrímur J. Sigfússon:


[16:45]

Sturla Böðvarsson (andsvar):


[16:47]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[16:51]

Sturla Böðvarsson (andsvar):


[16:53]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[16:56]

Menntamálaráðherra (Björn Bjarnason):


[17:23]

Margrét Frímannsdóttir (andsvar):


[17:26]

Menntamálaráðherra (Björn Bjarnason) (andsvar):


[17:27]

Margrét Frímannsdóttir (andsvar):


[17:28]

Menntamálaráðherra (Björn Bjarnason) (andsvar):


[17:29]

Stefán Guðmundsson (andsvar):


[17:31]

Menntamálaráðherra (Björn Bjarnason) (andsvar):


[17:33]

Stefán Guðmundsson (andsvar):


[17:34]

Menntamálaráðherra (Björn Bjarnason) (andsvar):


[17:35]

Svanfríður Jónasdóttir (andsvar):


[17:38]

Menntamálaráðherra (Björn Bjarnason) (andsvar):


[17:39]

Svanfríður Jónasdóttir (andsvar):


[17:40]

Guðmundur Hallvarðsson (andsvar):


[17:43]

Menntamálaráðherra (Björn Bjarnason) (andsvar):


[17:44]

Guðmundur Hallvarðsson (andsvar):


[17:45]

Menntamálaráðherra (Björn Bjarnason) (andsvar):