1998-03-27 16:59:33# 122. lþ.#F 96.#1+3. fundur. Kvótaþing., til 19:39:55| L gert 30 9:16
[prenta uppsett í dálka] 96. fundur, 122. lþ.

Kjaramál fiskimanna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 603. mál. --- Þskj. 1023, nál. 1055 og 1065, brtt. 1056.

og

Stjórn fiskveiða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 604. mál. --- Þskj. 1024, nál. 1057 og 1067, brtt. 1058.

og

Verðlagsstofa skiptaverðs, frh. 2. umr.

Stjfrv., 605. mál. --- Þskj. 1025, nál. 1059, brtt. 1060.

og

Kvótaþing, frh. 2. umr.

Stjfrv., 606. mál. --- Þskj. 1026, nál. 1061, brtt. 1062.

[16:59]

Frsm. minni hluta sjútvn. (Svanfríður Jónasdóttir):


[17:02]

Útbýting þingskjals:

[17:03]

Frsm. meiri hluta sjútvn. (Árni R. Árnason):


[17:10]

Útbýting þingskjala:

[17:10]

Frsm. 1. minni hluta sjútvn. (Svanfríður Jónasdóttir):


[17:12]

Frsm. 2. minni hluta sjútvn. (Kristinn H. Gunnarsson):


[17:16]

Frsm. 1. minni hluta sjútvn. (Árni R. Árnason):


[17:22]

Frsm. 2. minni hluta sjútvn. (Svanfríður Jónasdóttir):


[17:27]

Frsm. 3. minni hluta sjútvn. (Kristinn H. Gunnarsson):


[17:49]

Einar Oddur Kristjánsson:


[18:09]

Hjálmar Árnason:


[18:27]

Steingrímur J. Sigfússon:


[18:49]

Gunnlaugur M. Sigmundsson (andsvar):


[18:50]

Steingrímur J. Sigfússon (andsvar):


[18:53]

Vilhjálmur Egilsson:


[19:10]

Guðný Guðbjörnsdóttir:


[19:28]

Kristján Pálsson: